^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans Ders Notları ve Sınavları

Psikoloji Genel Sorular-2

1-Bir odaya girildiğinde burna gelen kokunun zamanla hissedilmemesine ne denir?
Duyusal adaptasyon/duyusal uyum
2-Operant (edimsel) koşullanma kuramı kurucusu
 Skinner
3--Pekiştirme tarifeleri?
Sabit / Değişken/ Sabit Oranlı / Değişken Oranlı
4-temel tarifelerin çeşitli olumsuz yan etkilerini ortadan kaldırabilecek düzenlemeler
karma tarife
5-Kavrama yoluyla öğrenme davranışı ve terimi, ilk kez kim tarafından, şempanzeler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu ortaya atılmıştır
Köhler
6-Bir bireyin “zihinsel gelişim bozukluğu” tanısı alması için gerekli ölçütler nelerdir?
Zihinsel işlevlerde ortalamanın gerisinde olmalıdır.
Gündelik yaşamını sürdürmekte ciddi güçlükleri olmalıdır.
Bu özellikler 18 yaştan önce ortaya çıkmış olmalıdır.
Önemli uyumsal yetersizlikleri olmalıdır.
7-Bilgiyi kısa süreyle tutabilen bellek türü
KISA SÜRELİ BELLEK/ 5-9 bİRİM / 30 SANİYE
8-Kayıt edilmiş olanların sınırsız miktarda ve sınırsız süreyle saklandığı kabul edilen alan
UZUN SÜRELİ BELLEK
9- Bugünkü anlamda “zekâ” fikrinin temelleri kim tarafından ortaya atılmıştır?
Sir Francis Galton
10-İlk zekâ lçeği, A. Binet ve T. Simone tarafından 1905 yılında hangi isimle yayınlanmıştır?
Binet-Simon
11-Zekâ testleri sonuçlarına göre ortalama bir insanın IQ puanı ne kadardır?
100
12-Yazı yazma, bisiklete binme gibi hareket becerilerini ve bunlarla ilgili işlem sıralarını, eylemin nasıl ve hangi durumda yapılacağını içeren bellek türü
İŞLEMSEL BELLEK
13-Dilin kullanımı için gerekli, soyut düşüncelerin belleği
SEMANTİK BELLEK
14-bilimin amaçları nelerdir?
Olguları açıklamak
Öngörülerde bulunmak
Mevcut olguları açıklayan kuramlar önermek
Öngörülerini sınamak
15-Aşağıdaki yapılardan hangisi beyin ile endokrin sistem arasında bir taşıma istasyonu görevi görür ?
Hipotalamus
16-Anıların saklanması
EPİSODİK BELLEK
17-Bellek işlemleri
Kodlama / Depolama / Geri getirme
18-Belirli bilginin bellekten getirilmesine yardımcı olan iç ve dış kaynaklı uyaranlara verilen ad
GERİ GETİRME İPUCU
19-Daha önceden sahip olunan bir bilgiyi ya da uyaranı yeniden üretmeyi gerektiren yol
HATIRLAMA
20-Kişinin niyetli ve bilinçli olarak edinmediği ve aslında farkına varmadan hatırladığı yaşantıları tanımlayan bellek türü
ÖRTÜK BELLEK
21-, Bir bireyde belirli bir özelliğin mevcut olup olmadığının veya ne kadar/ne düzeyde sahip olunduğunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılan veri toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Ölçekler
22-Nesne ya da olayları belli bir boyut üzerinde sınıflayıp, bu sınıfların derecelendirmesini yapabilen ölçümlere ne ad verilir?
Ordinal ölçüm
23-Paralel dağılımlı bilgi işleme modeli nedir?
Bilginin nörolojik ağlara benzer bir şekilde işlendiğini öne süren modeldir.
24-Kısa zamanda optimum hızda ve etkide yargılama yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Höristik
25-Algıladığımız şeyleri bilindik kullanımları içerisinde düşünmeye yönelik eğilimimize ne denir?
İşlevsel değişmezlik
26-Ölçme aracının/testin uygulama ve puanlama işlemlerinin aynılığını (değişmezliğini) ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Standardizasyon
27-Psikanalizde hastanın bazı şeyleri anlatmak istememesi, tepki ya da isteksizlik göstermesi aşağıdakilerden hangisidir?
Direnç
28-Sağlık Psikolojisinde en çok hangi alanda çalışma yapılmıştır?
Stres
29-Üzerinden çok uzun zaman geçmiş olsa bile, belli bir olayın ve olayla birlikte yer alan raslantısal olayların canlı bir şekilde hatırlanması
FLAŞ BELLEK
30-Canlı varlığın, dengesini bozan ve baş etme yeteneğini zorlayan ya da aşan uyarıcı olaylara verdiği tepki
STRES
31-Sürekli ve ağır sters durumlarının vücuda olan etkilerini inceleyen ilk araştırmacı
SELYE
32-Genel adapdasyon aşamaları
ALARM / DİRENİŞ / TÜKENME
33-Binet’in zekâ testi oluşturmaktaki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Özel desteğe ihtiyacı olan çocukları belirlemek
34-H. Gardner, zekâ çalışmalarına ne gibi bir yeni bakış açısı kazandırmıştır?
Zekânın yaşamın tüm yönlerini kapsayan farklı türde zekâlardan oluştuğunu söylemiştir.
35-Sosyal Psikolojinin konu alanı aşağıdakilerden hangisidir?
İnsan grup ilişkisi
36-Davranışı başlatan, sürdüren ve durduran biyolojik ve psikolojik süreçlerin tümüne ne ad verilir?
Motivasyon
37-Bilinçli farkındalıktan sorumlu beynin bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Serabral korteks
38-Operant(Edimsel) ve klasik koşullanmanın ortak özellikleri ?
İki veya daha fazla dereceli şartlama
Uyaran genellemesi
Uyaranların ayırt edilmesi
Sönme ve kendiliğinden geri gelme
39-MOSCO VİCİ’nin gruplar ile ilgili kuramı hangisidir?
UYMAMA VE AZINLIK ETKİSİ
40-Maslow’a göre, üst seviyeli ihtiyaçların duyulması için ne gereklidir?
İhtiyaçların belirli oranlarda giderilmiş olması yeterlidir
41-Hazırladığımız sorular çerçevesinde, sözel olarak ve yüz yüze yürüttüğümüz derinlemesine bilgi edinme olanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Görüşme
42-Psikoterapiyi herhangi bir sohbetten ayıran temel özellikleri nelerdir?
Psikoterapi, kişilik ve davranış bozukluklarının tedavisinde psikolojik tekniklerin
 kullanılmasıdır.
43-gizil öğrenme  ilk kez ne zaman ve kim tarafından tanımlanmıştır
Tolman ve Honzik tarafından 1930 yılında
44-Bir bireyde belirli bir özelliğin mevcut olup olmadığının veya ne kadar / ne düzeyde sahip olunduğunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılan veri toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Ölçek
45-Hümanistik kişilik yaklaşımına göre birey, aşağıdakilerden hangisi için çaba sarf etmektedir?
Kendini gerçekleştirme
46-Dürtü azalması kuramına göre güdülenmiş davranışa yönelik olan denge durumuna ne ad verilir?
Homeostatis
47-R. Plutchik, duygular hakkında aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?
Temelde sekiz çeşit duygu vardır: Diğer duygular bunların karışımı ile oluşur.
48-Olayların stres yaratıcı olarak algılanmasında üç temel ortak özellik
Olayların denetlenebilirliği
Tahmin edilebilirliği
Yeteneklerimize sınırlarımıza meydan okuma ölçüsü
49-Lazarus'a göre, stresle başa çıkmada ilk aşama
DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
50- Bireyin kendine özgü olan, değişik durumlarda ve zaman içinde kalıcı olan duygu, düşünce ve davranış örüntüsü olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Kişilik

 

 

Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.