Untitled Document

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA
ELE ALINMASI ÖNERİLEN
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR LİSTESİ (*) (**)

BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR

TARİHLERİ

PLANINDA İŞLENDİĞİ AY

İlköğretim Haftası

Eylül Ayının ikinci haftası

EYLÜL

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

Eylül Ayının ikinci haftası

EYLÜL

Hayvanları Koruma Günü

4 Ekim

EKİM

Dünya Çocuk Günü

Ekim ayının ilk pazartesi günü

EKİM

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim

EKİM

Kızılay Haftası

29 Ekim – 4 Kasım

KASIM

Atatürk Haftası

10-16 Kasım

KASIM

Öğretmenler Günü

24 Kasım

KASIM

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası

10 Aralık gününü içine alan hafta

ARALIK

Yeni yıl

31 Aralık – 1 Ocak

ARALIK

Enerji Tasarrufu Haftası

Ocak ayının ikinci haftası

OCAK

Orman Haftası

21-26 Mart

MART

Dünya Tiyatrolar Günü

27 Mart

MART

Kütüphane Haftası

Mart ayının son pazartesi günü

MART

Dünya Kitap Günü

23 Nisan gününü içine alan hafta

NİSAN

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan

NİSAN

Trafik ve İlk Yardım Haftası

Mayıs ayının ilk haftası

MAYIS

Anneler Günü

Mayıs ayının ikinci pazar günü

MAYIS

Engelliler Haftası

10-16 Mayıs

MAYIS

Müzeler Haftası

18-24 Mayıs

MAYIS

Çevre Koruma Haftası

Haziran ayının ikinci haftası

HAZİRAN

Babalar Günü

Haziran ayının üçüncü pazar günü

HAZİRAN

(*) Millî Eğitim Bakanlığı, Eylül-2005 Tarih ve 2576 Sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Belirli Gün ve Haftalar” çizelgesinden seçilmiştir.
(**) Bu çizelgede yer almayan Mahalî Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihî Günler (gerçekleştiği tarihlerde) belirli gün ve haftalar listesine eklenebilir.