^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUKLA İLETİŞİMDERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI
S-1)  Aşağıdakilerden hangisi iletişim öğelerinden değildir?
Mesaj                 B) Kanal                    C)  Alışveriş               D)  Arama
S-2  Gürültü: Kaynak birimin gönderdiği mesajla hedef birimin aldığı aldığı mesaj arasında bir fark varsa, bu farka “gürültü” denir. Aşağıdakilerden hangisi gürültü çeşidi  değildir?
A)fiziksel gürültü   B) nörofizyolojik gürültü C )zihinsel gürültü  D)psikolojik gürültü  
S-3)  Sınıfta ders anlatan bir öğretmen iletişimin hangi öğesini oluşturmaktadır?
A) Dönüt                    B) Kaynak                  C) Kanal                   D) Mesaj                     
S-4 )  Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen faktörlerden biri değildir?
A) Emir verme        B) Sessiz kalma            C) Fikir verme                  D) Güncelleme-araştırma
S-5 )  Aşağıdakilerden hangisi İyi bir iletişim için neler gereklidir?
A ) Uzak durmak       B) çok konuşmak        C) Gülümseyen bir yüz      D) bağırarak konuşmak
S-6 ) Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Öğrencileri mutlu etme                    B) Yasal bir zorunluluğa uyma
C) Öğrencileri motive etme                D) Öğrencilerin başarılarını ölçme
S-7 ) Aşağıdakilerden Hangisi problem basamaklarının ilk aşamasıdır
A.BASAMAK :Problemlerle ilgili verilerin toplanması
B.BASAMAK :Probleme uygun olası çözüm yollarının sıralanması
C.BASAMAK :Problemlerin tanımlanması
D.BASAMAK :Problem - çözüm sürecinin uygulanması.
S-8 )  Aşağıdakilerden dinlemenin yararlarından değildir?
A ) tartışmak    B) Öğrenmek   C) Gelişmek, geliştirmek  D) Anlaşmazlıkları çözümlemek
S-9) “ Kişinin kendisini diğerinin yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya çalışmasıdır.”
Yukarıda verilen ifadeler neyin tanımıdır?
A ) iyi insan       B) dinleme        C) empati      D) yordama
S-10)  Aşağıdakilerden hangisi geri bildirim öğesi değildir?
A ) Tanımlayıcı olmalı  B) tek yönlü iletişim olmalı C) Olaya özgü olmalı   D) Uygun dille söylenmeli
S-11. Beden dili, jest ve mimikler, duruş, oturuş gibi tavırlarla gerçekleşen iletişime ne ad verilir?
A) Kitle iletişim               B) Sözsüz iletişim      C) Sözlü iletişim                   D) Psikolojik iletişim
s-12 aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biri değildir?
A) Fiziksel şartlar                                          B) Kişisel (psikososyal) engeller
C) Zaman baskısı                                            D) Sessiz ve huzurlu bir ortam
S12 Öğretmen, sınıfında altı düşünce şapkası tekniğini uygulamak istemektedir. Bu amaçla sınıfa getirdiği yarısı dolu bir su bardağını masasına koyar. Düşünce şapkalarını da öğrencilere dağıtarak öğrencilerinden şapkaların rengine uygun yorumlar yapmalarını ister.Buna göre, aşağıdaki öğrenci yorumu–şapka rengi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Bardağın yarısı boştur. – Siyah       B) Bu güzel bardağın içindeki su, hayatı temsil etmektedir. – Kırmızı
C) Bu su temiz değildir. – Yeşil          D) Bardağın yarısı dolu, yarısı boştur. – Mavi
S14Bir öğretmen öğrencilerine “Nehirler tuzlu olsaydı ne olurdu?” sorusunu yönelterek 10 dakika boyunca öğrencilerden gelen fikirleri tahtaya yazıp bu fikirlerin tartışılıp değerlendirilmesini sağlamıştır.
Bu öğretmen, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden  hangisini kullanmıştır?
A) 6 Şapkalı Düşünme        B) Balık Kılcığı  C) Beyin fırtınası         D) Puko Döngüsü
15 İlk Tanışmada etkili olan en önemli konu hangisidir?
A) Beden Duruşu   B) Sözcükler              C) Ses Tonu                       D) Zaman
16. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi kolaylaştıran faktörlerden biri değildir?
A) Empati kurmak              B) Etkin dinleme
C) Katılımlı dinlemek         D) Teşhis koyarak dinlemek
17. Bireyin kendisini başkasının yerine koyarak yaptığı iletişime ne ad verilir?
A) Etkin iletişim                               B) İkna edici iletişim
C) Empati iletişim                            D) Edilgen iletişim
18. iletişimin temel unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Mesaj                 B) Alıcı                C) Yazıcı             D) Gönderici
19. Aşağıdakilerden hangisi liderin özelliklerinden biridir?
A) Bugünü düzenler.                                       B) Düşüncelere yön verir.
C) Sert tavırları ile sözünü geçirir.                 D) Yol açar.
20. Problem çözme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Problemi konuşmak için sessiz bir ortam tercih edilmelidir.
B) Çocuğun problemi kendi açısından anlatmasına izin verilmelidir.
C) Problemin çözümünde son kararı anne-baba vermelidir.
D) Çözüm için önerilen tüm seçenekler tartışılmalıdır.
AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARA ( D ), YANLIŞ OLANLARA ( Y ) YAZINIZ.
21. ( ) Tümüyle sorunsuz geçen bir çocukluk da sorunlu ve adil olmayan hayata çocuğu hazırlayamaz.
22. ( ) Yapılan araştırmalar başarılı sorun çözücülerin problem konusunda çok bilgi sahibi olduklarını, problemin özünü anlamayı başardıklarını göstermiştir.
23. ( ) Birey, çözüm bulamadığı problemlerini bir süre bir kenara bırakıp ona tekrar geri dönerse duygusal ve diğer engelleyici uyarıcıların etkilerini kaybetmelerinden dolayı problemi çözmekte güçlük çeker.
24. ( ) Problem çözme anne-babanın esnek olmaya hazır ve çocuğunun önerilerine açık olduğu zaman işe yarar.
25. ( ) Okul çağıyla birlikte, anne-babanın problem çözen değil yardım eden, destek olan ve gerektiğinde danışılan bir gözlemci olması gerekir.
HER SORU 4 PUAN                                                                  BAŞARILAR
 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.