^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI DERSİ 1. DÖNEM 1.YAZILI SINAV

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RUH SAĞLIĞI DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

Aşağıdaki BOŞLUKLARI DOĞRU CEVAPLARI YAZARAK DOLDURUNUZ

1-…………………………………Sergileyen anne babalar daha çok geleneksel aile yapılarından yapılarında görülmektedir.
2- Bir çocuğun beden yapısının annesine benzemesi ……………….. kalıtımdır.
3-Çocuk ……………….. ve …………. Yoluyla öğrenir.
4-Aile bireylerinden birisinin  sağlık durumunun bozulması aileyi…………………………… ve …………………… açıdan etkiler.
5-Akdeniz bölgesinde yaşayan insanların daha uzun boylu ,yumuşak , gevşek mizaçlı olması kişiliği etkileyen faktörlerden ………………….örnek gösterilebilir.
6-Davranış ve tutumları zaman içinde tutarlılık ve süreklilik göstermesine ………………………. Denir.
7-Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki ilişkilerde rol oynayan önemli etkendir.

a)Çocukların eğitim düzeyi                               b)Çocukların yaşı
c)Ailenin ekonomik düzeyi                                 d)Anne baba tutumları

8-“Öz güvenleri az gelişmiş, diğer insanlarla iletişim kurmakta güçlük yaşayan ve başa çıkabileceği halde sorunlarını çözemeyen bireyler olurlar. Bazı durumlarda da aykırı davranışlar gösteren yetişkinler olabilirler” sonucuna neden olan tutum aşağıdakilerden hangisidir?
  
a)Baskıcı ve otoriter tutum                                               b)Aşırı hoşgörülü ve gevşek tutum
c)Dengesiz ve kararsız tutum                                           d)Aşırı koruyucu tutum

9-“İletişim kopukluğu olan ailelerde, ebeveynlerin çocuğu dışlaması, çocuğu görmezlikten gelmeleri ve bunun sonucunda da çocuklar eşyalara, arkadaşlarına ve yakın çevresine zara verirler” davranışı aşağıdakilerden hangisinde görülür?
 
a)Baskıcı ve otoriter tutum                                                   b)Dengesiz ve kararsız tutum
c)Aşırı hoşgörülü ve gevşek tutum                                       d)İlgisiz ve kayıtsız tutum

10-Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın boşanma sonrası yapmaması gereken davranışlardır?

    a)Anne –baba boşandıktan sonra ilişkilerini uygarca sürdürmelidir.
    b)Boşanmanın ne olduğu çocuğa açık bir dille anlatılmalıdır.
    c)Birbirleriyle ilgili olumsuz duygularını çocukla da paylaşmalıdırlar.
    d)Çocuklara abartı sevgi göstermekten ve bol hediye almaktan kaçınmalıdırlar.

11- Aşağıdakilerin hangisi okula başlayan çocuğun duygusal gelişimine  yönelik bir etkinliktir.

a)Tuvalet kontrolünü yapabilmek                  b)Anneden ayrı olduğu için kırıklık duymak
c)Öğretmen ile iletişim kurabilmek                d)Elde edilen verileri yorumlamak

12-Aşağıdakilerden hangisi çocukların durumlarına göre yetişkinlerden ayıran özelliklerdendir.

a)Çocuklar korunup kollanmak ister             b)Çocuklar yetişkinlere göre güçsüzdür
c)Çocukların duyguları çabuk değişir             d)Hepsi,

13- Kişinin sahip olduğu genel ve özel özellikler ve bu özelliklerin o kişinin sosyal yaşamını nasıl yönlendirdiğini anlamını taşıyan kavrama ne denir.
a)Karakter             b)Kişilik                    c)Huy                 d)İhtiyaç
14-Kişinin neşeli, asık suratlı, öfkeli olması kişiliğinin hangi kavramına örnek gösterilebilir.
a)Mizaç                 a)İhtiyaç                a)Karakter                     a)Kişilik

15-Şımarık, inatçı, sabırsız davranışlar gösteren çocuk aşağıdakilerden hangi grubu girer?

a) Birinci çocuk           b)Küçük çocuk           c) Tek çocuk            d)Ortanca Çocuk
 
16-Çocukta sağlıklı bir disiplin anlayışının yerleşmesi için hangi duygunun gelişmiş olması gerekir ?

a) Güven           b)Korku           c) Bağımlılık            d)İç Denetim

 

17-Bireyin içinden gelen birbiriyle bağdaşmayan ve bireyi iki ayrı yöne çeken güdülerin birbirleri ile olan savaşına ne denir ?

a) Kaygı              b) Engelleme                 c) Çatışma        d)Endişe

18- Bir öğrencinin otobüsün geç gelmesi sonucu sınav saatini kaçırması hangi engel grubuna girer ?

a) Biyolojik           b)Fiziksel            c) Sosyal     d)Psikolojik

 

19-Aşağıdakilerden hangisi iletişim araçlarının çocuklar üzerindeki zararlı etkilerini ifade eder ?

a) Kahramanların olumsuz örnek oluşturması            b)Çocukları    bilinçsiz tüketime sevk etmesi
 c) Çocuk ilişkilerinde şiddete başvurması                   d) Hepsi 

20-Aşağıdakilerden hangisi sosyal koşulardan en az etkilenir ?

a) Saygı           b)Sevme -sevilme            c) Başarılı Olma        d)Sıcak ve Soğuktan Korunma

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.