^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

ÇOCUK BAKIMI DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUK BAKIMI DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

1-Bankada çalışan Mehmet Bey, bir müşterisinin içinde 10000 dolar olan çantasını masanın üzerinde unuttuğunu fark eder. Çantayı alıp, müşterisinin peşinden koşar. Müşterisine "Çantanızı unutmuşsunuz, bu parayı harcayamazdım, sizin 30 yıl çalıştıktan sonra emeğinizin karşılığı olan hakkınız" demiştir. Mehmet Bey’in bu açıklaması düşünüldüğünde Kohlberg’in ahlakî gelişim kuramına göre hangi evrede olduğu söylenebilir?

A)Sosyal sözleşme eğilimi                            B) Araçsal ilişkiler eğilimi
C)Kanun ve düzen eğilimi                             D) Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi 

2-Mustafa’nın      en          çok  yapmaktan                  hoşlandığı etkinliklerden   biri   de   geç   saatlerde   sokaklar   boş olduğu   için bisiklet sürmektir. Ancak babası geç saatlerde Mustafa’nın bisiklet sürmesine  kızmaktadır. Mustafa babasının işten eve geç geldiği günleri fırsat bilerek geç  saatlerde  bisiklet  sürerken,babasının  eve erken   geldiği   saatlerde  bu davranışını sergilememektedir.Mustafa’nın   bu   davranışı,    Kolhberg’in    ahlaki gelişim  evrelerinden          hangisine               karşılık gelmektedir?

A) Dış kurallara bağlılık B) Sosyal sözleşme eğilimi C)  İtaat ve ceza  D) Kanun ve düzen

3-Freud’un kişilik kuramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bebeklik ve çocuklukta, kişilik yapısının tamamını id oluşturur.B) Ego ve süper ego, id’den ayrışarak oluşur.
C) Ego, yürütme organı gibi davranır D) Ego’nun çabaları, bireyin davranışlarının ahlaki olması yönündedir

4-İşlem öncesi dönemdeki çocuklarda benmerkezci düşünce görülür.Aşağıdakilerden hangisi benmerkezci düşünceye örnek olarak verilebilir?
A) En çok araba ile oynamayı sevmek                      B) Annesi ile babasını kıskanmak
C) Bebekleri leyleklerin getirdiğini düşünmek
D) Telefonda konuşurken teyzesine “üzerindeki pantolonu beğenip beğenmediğini” sormak

5- Gelişimde kritik dönemler vardır. Kritik dönem  içinde kazanılması gereken davranışlar, bu dönem içinde kazanılamazsa daha sonra kazanılması güçleşir.
Buna göre aşağıda yer alan örnek durumlardan hangisi kritik döneme örnek olarak verilemez?

A) Yetişkinlerin okuma yazmayı çok daha zor öğrenmeleri
B) 5 yaşına kadar konuşmayı öğrenecek yaşantı sunulmamış çocuğun konuşmayı çok daha zor öğrenmesi
C) 5 aylık bir çocuğa ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın yürümenin öğretilememesi.
D) Yetişkinlerin yüzmeyi çocuklardan çok daha zor öğrenmesi

6-3 yaşındaki Aslı’ya bütün uğraşlara rağmen bir dairenin içini hiç taşırmadan boyaması öğretilemiyorken, 6 yaşındaki ablasına bunun kolaylıkla öğretilebilmesi gelişimin hangi kavramı ile açıklanabilir?

A) Kritik dönem B) Tarihsel zaman C) Olgunlaşma D) Gelişim

8- .............................organizmanın bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönlerden sistemli olarak büyümesi değişmesi ve istenilen görevleri yerine getirebilecek düzeyegelmesidir.
A) Büyüme           B) Olgunlaşma           C) Gelişme            D) Öğrenme    

9- Piaget’in bilişsel gelişim kuramı gözönüne alındığında aşağıdakilerden hangisi bu kuram için söylenemez?
A) Bilişsel gelişim dengenin bozulup yeniden kurulması ile ilerleme gösterir.
B) Çocuklar herşeyi toplumsal çevrede öğrenir.
C) Çocukların bilişsel gelişim dönemlerine giriş ve çıkış yaşları birbirinden farklıdır.
D) Bireyin dengeye ulaşma hızı bilişsel gelişimi etkiler.
10-“ Çok  yaşayan değil, çok gezen bilir.” sözleri bilişsel gelişimi etkileyen faktörlerden hangisinin önemine vurgu yapmaktadır?
A) Olgunlaşma B) Yaşantı ( deneyim)  C) Dengeleme D) Eğitim

11- Niçin    bazı    öğrenciler   öğrenme    konularına    ilgi gösterirken,   diğerleri   ilgili   değildir?    Niçin   bazı öğrenciler  başarısız  olmakta  ısrar  ederken,  diğerleri başarısız olmak istemezler? Bu sorular öğrenmeyle ilgili aşağıdaki etmenlerden hangisine yöneliktir?

A) Güdülenmeye B) Türe özgü hazır oluşa C) Aktif katılmaya D)Geri bildirim (dönüt)

11-Ada, 24 aylık   bir çocuktur. Önceleri oyuncak arabasının tekerleklerini söktüğünde takamazken veya takmakta zorlanırken artık kolaylıkla takabiliyor.Ada’nın zamanla bu    davranışı kazanması aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanır?

A)  Hazır bulunuşluk B) Zamanlama C) Gelişme D) Olgunlaşma 

12-“Oyuncak ayısının üstüne yanlışlıkla oturan Hakan, bunu fark ettiğinde ayısından özür dilemeye başlamıştır.” Buna göre, oyuncak ayısından özür dileyen Hakan aşağıdaki hangi bilişsel gelişim evresindedir?
A) Soyut işlemler B) Somut işlemler C) Duyusal motor dönem D) İşlem öncesi 

13-   •          Çocuğun bisikletle daireler çizmesi
        •          Çocuğun parmaklarının uzaması
        •          Çocuğun kolonya şişesini tutabilmesi
Yukarıdakileri sırasıyla gelişimin hangi kavramlarıyla ilişkilendirebiliriz?
A) Büyüme, Olgunlaşma, Öğrenme  B) Öğrenme, Büyüme, Olgunlaşma 
C) Öğrenme, Olgunlaşma, Büyüme D) Olgunlaşma, Büyüme, Zamanlama

14-. .....................karakterli kişiler aşırı bağımlıdır ve diğer insanların kendileriyle ilgilenmelerini ve bakımlarını üstlenmelerini isterler.
A) Anal dönemde B) Fallik dönemde C) Gizil dönemde D) Oral dönemde

15. ...................... tekrar ve yaşantı sonucu davranışta gözlenen kalıcı değişiklikleri kapsar.
A) Eğitim.  B) Öğrenme   C) Taklit.D)    Ezber 

16-. .......................Yeni bir öğrenme durumunda bireyin önceden sahip olduğu özelliklerin tümünü kapsar.
A) Hazır olma B) Karakter C) Çevre.D) Olgunlaşma

17-Üçüncü yaşın sonlarına doğru başlar ve yaklaşık olarak beşinci yaşın bitiminde son bulur?

A) Fallik dönem B) Oral dönem C) Anal dönem D) Genital dönem

18-Özgür 22 yaşında olmasına rağmen bir süre müzikle ilgilenip müzisyen olmayı planlarken daha sonra spor akademisine girmek için uğraşmıştır İkisini de başaramayınca başka bir şehre gidip orda iş bulup hayatını sürdürmeyi planlarken gittiği şehirde yeniden   müzikle ilgilenmeye başlamış ne iş yapacağına bir karar verememiştir.
Özgür’ün  içinde  olduğu  bu  durum  Erikson’a göre hangi kişilik gelişim dönemini başarıyla atlatamadığının göstergesidir?
A) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç B) Yakınlığa karşı yalnızlık
C) Kimliğe karşı rol karmaşası  D) Temel güvene karşı güvensizlik 

19-Kişinin hayata uyum gösterme yeterliği bakımından bulunduğu gelişimsel yaş dönemi Hangisidir?

A-Kronolojik Yaş  B-Biyolojik Yaş C- Psikolojik Yaş D-Sosyal Yaş  

20- Aşağıdakilerden hangisi Erikson’un Psikososyal kuramı için söylenemez?
A) Çocuğun ilişki kurduğu kişilerin önemi dönemlere göre farklılaşmaktadır.
B) Kişilik gelişimi sekiz dönemden oluşur
C) Kişilik gelişimi ergenlik döneminde sona erer. 
D) Döneme saplanıp kalma yoktur.

HER SORU 5 PUAN BAŞARILAR

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.