^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

GELİŞİM ALANLARI DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GELİŞİM ALANLARI DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

1)İnsanları hem bireysel, hem de toplumsal yaşamdan hayatı ve insanları belli bir kaliteye ulaştırmak amacıyla yürütülen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Öğretim      B)Eğitim    C)Eğitim-Öğretim        D)Strateji

2)Aşağıdakilerden hangisi öğrenme faaliyetlerinden değildir?
A)Sunuş yoluyla öğrenme          B)Buluş yoluyla öğrenme     C)Araştırma yoluyla öğrenme D)Örnek olay
3)Hedefe ulaşmak için önceden belirlenmiş ya da izlenecek en kısa yoldur tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yöntem   B)Teknik    C)Taktik     D)Öğretim
4)Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yöntem ve tekniklerinden değildir?
A)Problem çözme     B)Beyin fırtınası     C)Gösterip yaptırma      D)Taktik

5)Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A)Beyin fırtınası   B)Gösterip yaptırma     C)Tartışma yöntemi    D)Soru-cevap yöntemi

6)Dinleyicilerin önünde seçilmiş bir grubun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı ya da toplu görüşme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Açık oturum    B)Panel  C)Sempozyum   D)Drama

7)Öğrencinin araştırma ve inceleme yapmasına ağırlık veren öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sunuş yoluyla öğrenme    B)Anlatma yöntemi
C)Araştırma yoluyla öğrenme    D)Teknik

8)Döllenmeden ölüme kadar geçen süreçtir, tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)İnsan gelişimi    B)Gelişme   C)Büyüme    D)Olgunlaşma

9)Aşağıdakilerden hangisi gelişimle ilgili kavramlardan değildir?
A)Büyüme    B)Gelişme    C)Olgunlaşma    D)Zihin

10)Büyümenin sabit ve kısmen yavaş seyrettiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A)3-4 ila 9-10 yaş     B)2-3 ila 5-6 yaş     C)10-12 ila 14-16 yaş      D)20-22 ila 30 yaş

11)Tekrar ya da yaşantı yoluyla organizmanın davranışlarında meydana gelen oldukça kalıcı, sürekli değişikliklerdir tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A)Öğrenme    B)Büyüme   C)Olgunlaşma     D)Gelişim

12)Aşağıdakilerden hangisi eğitimin amaçlarından değildir?
A)Bireyi kültürlenmeye çalışır.      B)Bireyi toplumsallaştırmaya çalışır.
C)Bireyin bedensel gelişimini hızlandırır.    D)Bireyin bireyselleşmesini sağlar.

13)Gelişimde bir sıra vardır, aşağıdakilerden hangisi bu sıralamadan değildir?
A)Gelişim baştan ayağa doğrudur.        B)Gelişim içten dışa doğrudur.
C)Gelişim her dönem hızlıdır.               D)Gelişim genelden özele doğrudur.

14)Aşağıdakilerden hangisi gelişimin ilkelerinden değildir?
A)Gelişimde bir sıra vardır.       B)Gelişim biyolojik faktörlerden ve çevreden etkilenir.
C)Gelişimde kritik dönemler vardır.         D)Gelişim bütünlük içermez.

15)Aşağıdakilerden hangisi 0-2 yaş bebeklik dönemi özelliklerinden değildir?
A)Çocukların en hızlı büyüyüp, geliştikleri dönemdir.
B)Aile ortamından çıkıp dış dünya ile daha iç içe olduğu dönemdir.
C)Yürümeyi öğrenme 9 ay civarında ayakta durma çalışmalarıyla başlar.
D)Duyduğu, gördüğü, dokunduğu her şeyden duyumlar alır.

16)Gelişim dönemlerini sıralayınız ve herhangi birinden bir özellik yazınız.

PUANLAMA 1-15 SORULAR 5 PUAN 16.SORU 25 PUAN BAŞARILAR

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.