^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

ÇOCUK BAKIMI DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI-2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUK BAKIMI DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

1-Beş yaşındaki Emre, evde annesinin uyarılarını dinlememektedir. Ancak öğretmeninin sınıfta “Sizin evde ne yaptığınızdan da haberim oluyor.” demesi üzerine Emre evdeki kurallara daha fazla uymaya başlamıştır.Buna göre Emre, Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramında hangi evrede yer almaktadır?

A) Toplumsal sözleşme  B) Karşılıklı çıkar C) Ceza ve itaat D) İyi çocuk E) Kanun ve düzen

2- Kopya çeken İrem’inde ceza alması gerektiğini, çünkü erkekler kopya çektiğinde hemen cezalandırıldığını” söyleyen Kemal Kohlberg’e göre, aşağıdaki ahlaki gelişim evrelerinin hangisinde olabilir?

A)Ahlaki özerk dönem  B) Karşılıklı çıkar C) Kişilerarası ilişkiler dönemi
D )Araçsal ilişkiler dönemi   E) Kanun ve düzen

3- Akrabalarının değer yargılarını çok önemseyen onların kurallarının dışına çıkmayı düşünmeyen bir bireyin Kohlberg’in ahlak gelişiminde hangi düzey ve evrede olduğu söylenebilir?

A) Geleneksel düzey (kişilerarası uyum) B) Gelenek öncesi düzey (ceza ve itaat)
C) Geleneksel düzey (kanun ve düzen) D )Gelenek ötesi düzey (sosyal sözleşme)
E) Gelenek ötesi düzey (evrensel ahlak anlayışı)

4- Ufuk, arkadaş grubuyla birlikte sınav  öncesinde  kopya  verme  konusunda bir anlaşma yapar. Sınav  sırasında  ise  öğretmeni görmeden   yakın   arkadaşına   sorunun   cevabını söyler. Ufuk’un arkadaşına kopya verme davranışı Kohlberg’in  ahlak  gelişimi  kuramına  göre  hangi evrede olduğunu göstermektedir?

A) Yasa ve düzen B) Sosyal sözleşmelere uyum C) Kişilerarası ilişkiler dönemi
D) Kişilerarası uyum E) Kanun ve düzen

5-. .....................karakterli kişiler aşırı bağımlıdır ve diğer insanların kendileriyle ilgilenmelerini ve bakımlarını üstlenmelerini isterler.
A) Anal dönem  B) Fallik dönem C) Gizil dönemde D) Oral dönemde E) Erinlik ve ergenlik döneminde

6. ............................. çocuk kendi başına ya da diğer çocuklarla oynadığı oyunlar aracılığıyla dünyayı algılamaya ve onun bir bölümünü denetimi altına almaya çalışır.

A) Genital dönem B) Fallik dönem C) Erinlik ve ergenlik dönemin D) Gizil dönem E) Oral dönem

7- .............................organizmanın bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönlerden sistemli olarak büyümesi değişmesi ve istenilen görevleri yerine getirebilecek düzeye gelmesidir.
A) Büyüme B) Olgunlaşma C) Gelişme D) Öğrenme E) Hazır olma

8. Organizmanın büyüyerek bir iş yapabilecek seviyeye gelmesine .........................denir.
A) Hareket. B) Güç C) Büyüme. D) Olgunlaşma E) Denge

9-Üçüncü yaşın sonlarına doğru başlar ve yaklaşık olarak beşinci yaşın bitiminde son bulur.
A) Fallik dönem B) Oral dönem C) Anal dönem D) Genital dönem E) Gizil (latent) dönem

10. Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Fizyolojik ihtiyaçlar        B) Güvenlik ihtiyacı        C) Saygı ihtiyacı
D) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı     E) Toplumsal ihtiyaçlar

 

11-Bir veli, sınavlarda derece yapan çocuğuna “sınavda derece yapman beni çok mutlu etti” ifadesini kullanması aşağıdaki iletişim becerilerinden hangisiyle ilişkilidir?

A) Ben dili    B) Özdeşim kurma    C) Sen dili    D) Empati    E) Etkin dinleme 

12-Üçüncü sınıftaki Osman derslerde başarısızlık yaşamaktadır. Sınıf öğretmeni Osman’a; “sen çok güzel basketbol oynuyorsun, ileride bu alanda çok başarılı bir sporcu olacağına inanıyorum” demektedir.           
Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre öğretmenin bu sözleri Osman’ın hangi dönemde yaşadığı krizi çözmesine yardımcı olabilir?

A) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç    B) Girişimciliğe karşı suçluluk  C) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
D) Başarıya karşı aşağılık duygusu  E) Güvene karşı güvensizlik

13-Ayşin,  annesi  gebeliğin  ilk  aylarında  kızamıkçık (rubella) hastalığı geçirdiği için önemli ölçüde tıbbi problemlerle    dünyaya    gelmiştir.    Ayşin’in    bu durumu     aşağıdaki   gelişim           kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?

A) Çevre  B)  Farklılaşma C) Embrio D) Kalıtım E) Modifikasyon

14-Piaget’e göre,   bilişsel   gelişim   öncelikle   fiziksel gelişime dayanır. Bilişsel gelişim de ahlak gelişiminde   belirleyici   olur.   Örneğin bir çocuk öncelikle   ergenliğe  girmeli   ki  bilişsel   gelişimde soyut  işlemler  evresine  girebilsin  ve  bu  dönemde yaşantı   zenginliğiyle   desteklenmeli,   işlenmeli   ki ahlak gelişiminde üst düzeye gelebilsin.
Piaget’in bu düşünceleri gelişimin hangi ilkesi ile örtüşmektedir?

A) Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür  B)  Gelişim nöbetleşe devam eder
 C) Gelişimde kritik dönemler vardır D) Gelişim bir bütündür  E) Gelişim süreklidir
15-  Bir anne önceleri bisiklete binerken pedallarını kullanamayan 3 yaşındaki oğlunun artık rahatlıkla bisiklete binebildiğini gözlemlemiştir. Çocuğun, bu davranışı zaman içinde kazanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Taklit etme B) Devresel tepki C) Büyüme. D) Olgunlaşma E) Kalıtımın etkisi
16-Bireyin fizik yapısında zamana bağlı olarak meydana gelen nicelik boyutundaki değişikliklere .........................denir
A) Büyüme B) Kilo alma C) Olgunlaşma D) Öğrenme E) Hazır olma
17-Dil gelişimi ile en fazla ilgili olan gelişim süreci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal gelişim B) Ahlak gelişimi C) Bilişsel gelişim  D) Kişilik gelişimi E) Fiziksel gelişim
18-............................. çocuk kendi başına ya da diğer çocuklarla oynadığı oyunlar aracılığıyla dünyayı algılamaya ve onun bir bölümünü denetimi altına almaya çalışır
A) Genital dönemde B) Fallik dönemde C) Erinlik ve ergenlik döneminde D) Gizil dönemde E) Oral dönemde
19 Gelişimin temel ilkelerinden hangisi yanlıştır
A) Gelişim Devamlıdır B) Gelişim Alanları Birbiriyle İlişkilidir C) Gelişimin Yönü dıştan içedir
D) Gelişimin İlk Yılları Önemlidir E) Gelişimde Bireysel Farklılıklar Vardır
20- Kişinin doğumundan bugüne değin geçirdiği yıllar hangi yaş olarak adlandırılır
A) Fizyolojik Yaş      B) Psikolojik Yaş        C) Sosyal Yaş D) Biyolojik Yaş E) Kronolojik Yaş

 

Her Soru 5 Puan Başarılar

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.