^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI-2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANİMASYON DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D” , yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
     (   ) Okul öncesi eğitimde animasyon;   özellikle çekingen olan çocukları cesaretlendir
     (   ) Animasyon bir tür eğlencedir
     (   ) Okulöncesi dönemde animasyon etkinliklerini kullanmak doğru değildir
     (   ) Animasyon sayesinde çocuk düzgün ve doğru konuşmayı öğrenir
     (   ) Animasyon çalışmaları beyindeki snaptik devrelerin gerilemesini sağlar
     (   ) Animasyon etkinliklerinde; çocukları eğlendirici, neşelendirici temalar seçilmelidir
    (   ) Dil gelişimi açısından, animasyon etkinliklerinde zor ve karmaşık kelimeler kullanılmalıdır.
    (   ) Çocuklarda mizah anlayışı bilişsel gelişimle birlikte evreler arası gelişmektedir
    (   ) Çocukların  ilk yaratıcı hareketleri elleri ve ayaklarıyla başlar.
    (   ) Animasyonun amacı insan gruplarını eğitmekten ziyade eğlendirmektir.
 2-Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz
 
Animasyon…………..… ve …………… şekilde insan gruplarını eğitmek ve mesaj vermek için 
            Hazırlanan etkinliklerdir.
Gruptaki çocuklar………………………….. etkileyerek öğrenmeye güdülenirler.
………………okulöncesinde animasyon çalışmalarında kullanılan araç-gereçlerdendir.
Gösteriler sırasında………………………………. içeren temalardan kaçınılmalı.
Animasyon etkinliklerinde, basitten zora doğru……………………..temel alınmalıdır.
Çocuklara baskıcı, zorlayıcı, müdahaleci…………………….. kesinlikle kaçınılmalıdır.
Okulöncesi dönemde kullanılacak animasyon etkinliklerinde……………… davranmak gerekir
Çocukların korkuları yaşlara göre…………………………….. gösterir.
Hazırlanan………………………. çocukların rahat edeceği şekilde düzenlenmelidir.
Animasyon; çocukların duygu ve düşüncelerini……………….…… ile ifade etmelerini sağlar

3-Aşağıdakilerden hangisi animasyonun çocuğun dil gelişimine olan etkilerinden sayılmaz.
a)         Kelime hazineleri genişler.                             c) Ses tonunu ayarlayabilir
b)         İfade becerisi kazandırır                                   d)Toplumsal rolleri tanır.
4-Aşağıdaki gelişim alanlarından hangisi animasyonun etkileyebileceği bir alan değildir.
a)         Sosyal duygusal alan                                        c) Özbakım alanı
b)         Dil gelişimi                                                       d) Motor  alanı

5- Aşağıdakilerden hangisi animasyonun çocuğun sosyal gelişimine olan etkilerinden sayılmaz.
a)         Çocukların sosyal ve kültürel değerler gelişimini destekler.
b)         Uzaysal hafızayı harekete geçirir.
c)         Kendi kültürel değerlerinin ve farklı kültürel değerlerin farkına varırlar.
d)        Animasyon, çocukların iç dünyalarını dışa vurmada bir araç görevi üstlenir.

6- Aşağıdakilerden hangisi animasyonun çocuğun bilişsel gelişimine olan etkilerinden sayılmaz.
a)         Çocukların beyin gelişiminde uyarıcı bir pencere açmaktadır.
b)         Yeni kavramlar öğrenmesini sağlar.
c)         Problem çözme becerilerini destekler.
d)        Yaratıcılık gücünü artırır.

7-Aşağıdakilerden hangisi okul öncesine yönelik animasyon gösterilerinde dikkat edilecek noktalardan biri değildir.
a)         Konuşma dili, canlandırılan karakterlere uygun olmalıdır.
b)         Gösteriler sırasında kullanılan dil gelişigüzel çocukların rahat edebileceği şekilde olmalıdır.
c)         Hazırlanan ortamlar çocukların rahat edeceği şekilde düzenlenmelidir.
d)        Şiddet içeren temalardan kaçınılmalıdır.

 

8- Animasyonla ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
    a) Çocuklara eğlenceli bir öğrenme ortamı sunar.
    b) Animasyon insanları sadece geçici bir süre için eğlendirir.
    c) Çocukların tüm gelişim alanlarını destekler.
    d) İnsanlara olumlu mesajlar verir.

9- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimde animasyon etkinliklerinde kullanılan yöntem ve    tekniklerden değildir.
a)         Aktif öğrenme yöntemi                                     c) Yaparak ve yaşayarak öğrenme
b)         Buluş yoluyla öğrenme                                     d) İşbirliğine dayalı öğrenme

10- Aşağıdakilerden hangisi animasyonun çocuğun fiziksel gelişimine olan etkilerinden sayılmaz.
a)         Çocukların isteklerini, duygu ve düşüncelerini bedeni ile ifade etmelerini sağlar.
b)         Duygu ve düşüncelerini bir topluluk önünde rahatça ifade edebilme olanağı sağlar.
c)         Çocukların beyin gelişiminde uyarıcı bir pencere açmaktadır.
d)        Vücut organlarını koordineli olarak amacına uygun kullanmasına olanak sağlar.

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.