^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

DRAMA DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DRAMA DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

1.Aşağıdakilerden hangisi  Konsantrasyon Çalışmalarına verilebilecek Örnekler arasında yer almaz
   a)Kopyalama              b) Silindir olma               c) Meyve sepeti                     d) Sayı çizme

2. Aşağıdakilerden hangisi Uyum Çalışmalarına verilen örnekler arasında yer almaz
  a) Eşini tanıma         b) Çimdik Oyunu        c) Sayı öğretimi                d)   Kukla olma

3. Aşağıdakilerden hangisi  Doğaçlama çalışmasına verilen örnekler arasında yer almaz
  a)  Hediye Paketi       b)   Nasıl bir dünya     c)  Maske          d)    Kaybolan Cüzdan

4. Değerlendirme bölümünde aşağıdakilerden hangisi lider tarafından yapılmaz?
A) Çocukların hatalarını gösterir, tekrar yapmamaları için uyarır B) Yeni fark edilen değişiklikleri not alır
C) Çocuklara yaşadıkları deneyimleri sorar D) Çocuklara karşılaştıkları sorunları sorar

5. “Ayna” çalışması drama çalışmalarının hangi aşamasında uygulanır?
A) Oluşumlar.B) Doğaçlamalar.C) Esas oyun.D) Uyum.

6. Aşağıdakilerden hangisi eğitimciler ve aile dışında çocuk yaratıcılığını olumsuz etkiler?
A) Desteklenen taklit ya da kopyalar yapması                   B) Çocuğa karşı ilgisiz tavır takınılması
C) Her yaşta alınan oyuncağın cinsiyete uygun olması    D) Kişisel olarak çocuğun rahatına düşkün olması

7.        Eğitimde drama aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmez?
A.        Eğitim-öğretimde rol oynama, sorgulama, analiz, sentez yapma
B.        Empati kurma, demokratik ortam oluşturma
C.        Konu belirleme, belirlenen konuyu kurallarına göre öğrenme
D.        Yaparak, yaşayarak öğrenme, yanlışlarını düzeltme

8.      Yaratıcı düşünceye sahip kişilerde aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A.    Ezberci düşünce                                                      B.     Alışılagelmiş düşünce
C.    Kapalı ve güçlü algılama                      D.Mantıksal düşünce

BOŞLUKLARI DOLDURUNUZ
9. Rol oynamanın temelini ………………………. ……………..tekniği oluşturur.
10. Katılımcıların birbirine sırt masajı yapması……………………...çalışmasına verilebilecek bir örnektir

11.Bir durumu bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri, bir kavramı, ya da bir problemi tiyatral teknikler yardımı ile oyun etkinliklerini bir arada kullanarak canlandırmaya…………………………...denir.

12.Var olan birçok durumdan yeni ve özgün ifade biçimleri değişik düşüncelere ulaşabilme, farklı yorumlar getirebilme, sorulara herkesten farklı çözüm yolları bulabilme ve önerebilme, başkaları ile benzeşmeyen sonuçlar çıkarabilme yetisine……………..…denir.

SORULARI DOĞRU(D) YANLIŞ(Y)  DİYE İŞARETLEYİNİZ
13. (  ) Rol oynamanın ilk uygulamalarında çocukların mesleklere ilişkin basmakalıp davranışlar göstermesi önlenmemelidir.
14. (  ) Oluşum çalışmaları sırasında etkinliklerin ne şekilde gelişeceği ve nereye ulaşılacağı önceden belirlenmez.
15.(  ) Öğretmen, drama etkinliğini desteklerken aynı zamanda bazı materyallerin yıpratılmasına izin vermemelidir.
 16-Drama da UYUM GÜVEN i örneklendirerek açıklayınız

1-15 sorular 5 puan 16. Soru 25 BAŞARILAR

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.