^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

OYUN DERSİ 1. DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OYUN DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

1)Aşağıdakilerden hangisi karakterlerine göre oyun çeşitlerinden değildir?
A) Fonksiyon oyunları B) Açıkhava oyunları    C) Hayal oyunları        D) Grup oyunları

2) ‘Çocuğun ilk hareketleri, bilinçsiz ve kontrolsüz hareketlerdir. Kollarını ve bacaklarını sallar, kıpırdanıp sağa sola döner. Çocuğun bilinçsiz yaptığı bu hareketler, onun ileride yapacağı yürüme, koşma, atlama, tutma gibi doğal ve bilinçli hareketleri yapabilmesi ve organlarını kontrol altına alabilmesi için alıştırma niteliğindedir. Çocuğun bu ilk bilinçsiz ve basit hareketleri onun için oyundur.’
Yukarıdaki paragrafta hangi, oyun çeşidinden bahsedilmektedir?

A) Araçta yapılan oyunlar                   B) Salon- sınıf oyunları
C) Fonksiyon oyunları                        D) Hayal oyunları

3)Aşağıdakilerden hangisi oyun etkinliği planlanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta değildir?
A) Eğitici, sınıfında bulunan çocukların hepsini çok iyi tanımalı.
B) Eğitici, sınıfında bulunan çocukların yaşlarına göre gelişim özelliklerini bilmeli ve buna göre oyun seçmelidir.
C) Oyun için zaman doğru seçilmelidir.
D)Veliler oyun hakkında bilgilendirilmelidir.

4)Aşağıdakilerden hangisi oyun etkinliklerini planlarken dikkat edilmesi gereken aşamalardan değildir?
A) Gerçekleştirilmesi düşünülen amaç ve hedef kazanımların belirlenmesi ve uygun oyunun seçilmesi
B) Oyun saatinde kurumdaki diğer sınıfların oyunlarının incelenmesi
C) Oyun saatinde yer alan etkinliklerin sıralanması ve süresinin belirlenmesi
D) Oyun saatinde kullanılacak araç-gereç ve oyuncakların sıralanması

5) Engelli çocukların gelişiminde oyunun yararlı olabilmesi için öncelikle neye dikkat edilmelidir?
A) Öncelikle çevrenin zenginleştirilmesi ve iyi düzenlenmesine özen gösterilmelidir.
B)Aileleri eğitmeye gerek vardır.
C)Kurumdaki personeli eğitmek gerekir.
D)Engelli çocuğun kardeşlerini eğitmek gerekir.
6) Engelli çocuklar için oyun ve oyun araçları seçerken öncelikle hangi gelişimlerine olumlu etki edecek nitelikte olmasına özen gösterilmelidir?
A)Fiziksel                                         B)Sosyal          
C)Duyu (görme, işitme vb.)            D)Bilişsel

7)Sınıfına engelli çocuk katılacak olan öğretmenin diğer çocukları bilgilendirmek ve yeni duruma uyum sağlamalarına yardımcı olabilmek için onlara bazı sorular sorarak hazırlamaya başlayabilir. Aşağıdakilerden hangisi uygun bir soru örneği değildir?
A) Bazı çocukların diğer çocuklar gibi koşamadıklarını, yürüyemediklerini, konuşamadıklarını, göremediklerini, oynayamadıklarını biliyor musunuz?
B) Sizce bu çocuklar, sizlerin kolayca yapabildikleriniz şeyleri neden yapamazlar?
C) Sizin böyle bir probleminiz olsaydı ne hissederdiniz?
D)Engelli olmak ne kötü bir his değil mi?

8-Genel tanımıyla oyun, belli bir ………… yönelik olan ya da olmayan, kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilebilen, fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme sürecidir.
A) Çocuğa                B) Sisteme             C) Amaca                      D) Kuruma
9-Aşağıdakilerden hangisi Oyun Etkinliği Planlarken Dikkat Edilecek Noktalardandır?
A) Eğitici, belirlenen oyun için uygun grup ya da gruplar oluşturmalıdır.
B) Eğitici, sınıfında bulunan çocukların hepsini çok iyi tanımalı
C) Oyun oynanacak mekân güvenli olmalıdır.
D) Hepsi

10- Aşağıdakilerden hangisi Oyun etkinliğinin planlanmasındaki aşamalardan  değildir?
A) oyunun çocuğa genel hatlarıyla tanıtılması
B) Oyun saatinde yer alacak etkinliklerin ve mekânın seçilmesi
C) Oyun saatinde yer alan etkinliklerin sıralanması ve süresinin belirlenmesi
D) Oyun saatinde kullanılacak araç-gereç ve oyuncakların sıralanması

11- Aşağıdakilerden hangisi Oyunun sonunda yapılan  değerlendirmelerden değildir?
A)  Eğitimcinin, kendini değerlendirmesi
B)  Eğitimcinin çocukların ailesinin değerlendirmesi
C)  Eğitimcinin, çocukları bireysel ve grup olarak değerlendirmesi
D)  Eğitimciyle çocukların birlikte değerlendirme yapması

12- Aşağıdakilerden hangisi Taklit Oyunu Örneklerinden değildir?
A)  Dokun Kurtar                              B)  Rüzgâr esiyor
C)  Horoz Düğüşü                            D) Ağaçtan elma toplama

13- Engelli çocukların gelişiminde oyunun yararlı olabilmesi için öncelikle çevrenin ………………………………….. özen gösterilmelidir.
A) Gözlenmesine                                  B) Bakılmasına ve bilgilendirilmesine
C) Takip edilmesine                             D) Zenginleştirilip düzenlenmesine
14. Farklı gelişen çocuklar için oyun ve oyun aracı seçerken özellikle ……………gelişimlerine olumlu etki edecek nitelikte olmasına özen gösterilmelidir.
A ) Duyu                 B ) İhtiyaç
C ) Sezgi                D ) Zihinsel
15. Engelli çocukların oyunlarında müzik ve ritim çalışmalarına yer verilmesi…………..olacaktır.
A ) Gereksiz           B ) Faydalı                     C ) Faydasız                 D ) Anlaşılmaz

BOŞLUKLARI UYGUN KELİME İLE DOLDURUNUZ
16- Çocuk, …………… yoluyla kazandığı deneyim ve bilgiler arasında ilişkiler kurarak, bu bilgileri daha sonra karşılaştığı problemleri çözmede kullanabilme becerisi kazanır.

17- Farklı gelişim gösteren çocukların ……………..sürelerinin diğer çocuklara göre daha az olduğu unutulmamalı ve oyun seçiminde bu nokta göz önünde bulundurulmalıdır.

18- Engelli çocuklarla çalışacak olan eğitimci, çocukların ……………tipini ve özelliklerini çok iyi bilmeli, grubundaki çocukları çok iyi tanımalıdır.
19- Grubuna engelli bir öğrenci katılacak olan eğitici, öncelikle sınıfında bulunan diğer öğrencileri bu duruma ………………….dır. Çocukları bu duruma hazırlamak ve sınıfa katılacak çocuğun özel problemi, engeli konusunda bilgilendirmek için ………………..etkinliklerinden faydalanabilir.

20- Parmak oyunları, basit beden hareketleri, nefes çalışmaları, taklit, yürüyüş ve taklit koşuları……………….. hareketlerine örnektir.

 

HER SORU 5 PUAN BAŞARILAR

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.