^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

1-“Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitimin önemini vurgulayan ifadelerden değildir.
A) Bütünsel gelişimi destekler                                                          B) İlkokula hazırlar
C) Okuma yazmayı öğretir                                                       D) Öğrenme ortamları sunar

2-Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi programda bulunması beklenen özelliklerden değildir.
A) Dengeli olmalıdır                                                             B) Zorlayıcı olmalıdır
C) Esnek olmalıdır                                                                D) Çocuk merkezli olmalıdır

3-“ Öğrenme sürecinde farklı materyaller, farklı yöntem ve tekniklerle çocukların bireysel farklılıkları desteklenmelidir” Bu ifade programın hangi özelliğini ifade etmektedir?
A) Sarmal olma özelliğini                                          B) Eklektik olma özelliğini
C) Keşfederek öğretme özelliğini                                D) Yaratıcılığı geliştirme özelliğini

4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi okulöncesi eğitimin temel ilkeleri arasında yer almaz.
A) Öğretmen merkezli olmalıdır.
B) Bütün etkinlikler oyun temelli programlanmalıdır.   
C )Okul öncesi eğitimin süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmelidir.
D) Türkçeyi doğru ve düzgün kullanabilmeye gereken önem verilmelidir.                                                                            
5) Aşağıdakilerden hangisi 36-72 aylık çocukların bilişsel gelişimini destekleyen kazanımlardan biri değildir?
A) Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır. B) Atatürk’ü tanır ve Türk toplumu için önemini açıklar.
C) Sözcük dağarcığını geliştirir.                              D) Zamanla ilgili kavramları açıklar.

6) Aşağıdakilerden hangisi 36-72 aylık çocukların sosyal gelişimini destekleyen kazanımlardan biri değildir?
A) Neden-sonuç ilişkisi kurar.
B)  Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
C) Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.                                                                   
D) Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

7) Aşağıdakilerden hangisi 36-72 aylık çocukların öz bakım gelişimini destekleyen kazanımlardan biri değildir?
A) Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.               C) Kendine güvenir. 
B) Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.                                D) Dinlenmenin önemini açıklar.

8) Aşağıdakilerden hangisi 36-72 aylık çocukların psiko-motor gelişimini destekleyen kazanımlardan biri değildir?
A) Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
B) Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.          
C) Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.                                                                             D) Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

9) Aşağıdakilerden hangisi duygusal gelişimi destekleyen bir etkinlik değildir.
 A) Başkalarıyla sorunlarını çözer.                                       B) Sorumluluklarını yerine getirir.
 C) Bir olayla  ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. D) Problem durumlarına çözüm üretir.

10) Zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitimlerinde temel amaç, bağımsız…………………… ………….……….. kapasiteleri ölçüsünde geliştirmektir.
A ) Sosyal yeteneklerini                                                                 B ) Özbakım Becerilerini
C ) Yaşama becerilerini                                                                 D ) Akademik becerilerini

11) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
(  ) Çocukların keşfetmek ve öğrenmek için doğal bir eğilimleri vardır
(  ) Çevresel etkiler çocuğun beyin gelişimini olumsuz yönde etkiler
(  ) Aile ortamındaki yakın  ilişkiler aile bireyleri arasında güvenli bir bağ oluşmasını sağlar
(  ) Kazanımlar, göstergeler ve kavramlar farklı etkinliklerde yeniden ele alınabilir
(  ) Etkinlikleri çocuğa öğretirken öğretmen onlara nasıl yapacaklarını mutlaka göstermelidir.
(  ) Çevre, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu derinden etkiler.
(  ) Aile; çocuğun gelişimini, toplumsal uyumunu ve başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biridir.
(  ) Verim alabilmek için hazırlanan plana birebir uymak gerekmektedir
(  ) Kazanımlar çevreyi merkeze alarak belirlenir ve öğretmen tarafından ulaşılması
gereken sonuçları gösterir
(  ) Okulöncesi eğitimde aile katılımı sağlanmalıdır.

12) Okulöncesi dönemin çocuğun gelişimi ve eğitimi açısından önemini açıklayınız.

 

13) Okulöncesi eğitimde ailenin ve öğretmenin önemini kısaca açıklayınız.

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.