^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

1. Problemi tanımlamaya çalışırken sorduğumuz “ ne zaman” sorusu aşağıdakilerden hangisine yanıt bulmak içindir?
A) Problemi ne zaman çözeceğiz.    B) Problem ilk ne zaman ortaya çıktı ve yoğunlaştı.
C) Toplantı ne zaman              D) Ne zaman çözüm yoluna karar vereceğiz.

2. Problem çözmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Problem çözmenin ilk aşaması problemi tanımlamaktır.
B) Problem çözmede grup çalışması yapmak faydalıdır.
C) İşletmedeki her problem büyük ya da küçük olmasına bakılmaksızın çözülmelidir.
D) Problem çözümünden bahsetmek için en az uygulanabilir 2 alternatif olması gerekir.

3. Aşağıdakilerden hangisi balık kılçığı yöntemi için söylenemez.?
A) Problemin nedenleri ortaya koyar   B) Alt nedenler belirtilir.
C) Problem en sağa yazılır.                   D) Problemin çözümünü gösterir.

4. Problem çözme yöntemi hangi aşamaya ile başlar?
A)Problemin tanımlanması                    B)Hipotezlerin oluşturulması
C)En uygun hipotezin seçilmesi             D)Problemin fark edilmesi

5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin kurallarından biri değildir?
A) Katılan her kişiye eşit söz hakkı verilir.    B) Zaman limiti oluşturulmamalıdır.
C) Konuşmacıya müdahale edilmemelidir.    D) Konuşmacılar eleştirilmemelidir.

6. Herhangi bir problemi doğuran ya da etkileyen sebep ve faktörleri belirlemek amacıyla kullanılan ve Japon Endüstri Standartları kalite kontrol terminolojisine dâhil edilmiş problem çözme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağaç Diyagramı                                       B) Beyin Fırtınası
C) Balık Kılçığı Diyagramı                          D) Pareto Analizi

7- İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Öfke    B) Sosyal statü      C ) Kendini açığa vurma        D) İfade berraklığı          

8- İnsanların aynı asansördeyken birbirlerinin yüzüne bakmamaları, beden dili açısından nasıl değerlendirilir?
A) Mahrem Alan İhlali                                       B) Sosyal Alan İhlali
C) Genel Alan İhlali                                            D) Hiçbiri

9.Aşağıdakilerin hangisinde iletişimin öğeleri bir arada verilmiştir?
A)   Gönderici - ileti - kanal - alıcı - belirti – dönüt     B)   Belirti - gönderici - alıcı - belirtke - ikon - simge
C)   Gönderici - alıcı - ileti - kanal - dönüt – bağlam    D)  Alıcı - ikon - kanal - ileti - simge - dönüt

10- Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?
a) Abartılı makyaj    b) Taranmış saç     c) Fazla dekolte   d) Gösterişli takılar   e) Resimli tişört

11- "Bir insanın bir başkasına karşı duyduğu sevgi ve yakınlık" tanımı hangi kavramı anlatmaktadır?
A)Empati          B)Sempati       C)Duyumsama     D)Duygusallık 

12- Aşağıdakilerden hangisi kitlesel iletişimde kullanılan 5N1K formülündeki 5N’yi ifade eden kelimelerden değildir?
A)Ne               B)Nerede               C)Nasıl              D)Neden   

13- İletişimle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A)  Dil, iletişimin temel unsurudur.

B)  Jargon ve argo kullanmak mesajın anlaşılmasını kolaylaştırır.
C)  Dil karmaşık bir şekilde kullanılırsa,iletişim engeline yol açar.
D)  kaynağın kullandığı kelimeler ve genel anlamda kullandığı dil, iletişimin kalitesini belirler.

14-İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
A) Kaş          B) Ağız               C) Yüz               D) El            

15- Vücut dili ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
A )  Vücut dili kültürden kültüre göre farklılık gösterir   B )  Vücut dili cinsiyete göre farklılık gösterir
C )  Vücut dili her zaman iradî (istemli) bir harekettir     D )  Vücut dili sadece insanlarda vardır

16- “Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın “ atasözünü hangi süreci ifade etmektedir?
A) İleti            B) Sempati         C) Saygı duymak         D) Empati         

17- Aşağıdakilerden hangisi problem çözücülerinden kaynaklanan çözüm engellerinden biri değildir?
A) Fiziksel çevre    B) Algılama eksikliği    C) İfade edememe   D) Duygular

18- ( ) Birey, çözüm bulamadığı problemlerini bir süre bir kenara bırakıp ona tekrar geri dönerse duygusal ve diğer engelleyici uyarıcıların etkilerini kaybetmelerinden dolayı problemi çözmekte güçlük çeker.

19 ( ) Problem çözme anne-babanın esnek olmaya hazır ve çocuğunun önerilerine açık olduğu zaman işe yarar.

20. ( ) Okul çağıyla birlikte, anne-babanın problem çözen değil yardım eden, destek olan ve gerektiğinde danışılan bir gözlemci olması gerekir.

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.