^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

1. İletişim sürecinde “ sinyalleri taşıyan fiziksel araç” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanal              B) Alıcı            C) Mesaj                           D) Kaynak
2. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biri değildir?
A) Algılama farklılıkları    B) Dildeki farklılıklar C) Pekiştirme D) Güvensizlik
3). Canlı bir organizmanın yaşam ortamı olarak Tanımlanan kavram nedir?
A) Habitat    B) Ekosistem    C) Populasyon       D) Cevre
4) Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını
önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye
yönelik çalışmaların bütününe ne denir?
A) Habitat        B) Çevre koruma       C) Sürdürülebilir kalkınma     D) Ekosistem
5. Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulmasına, değişmesine ve böylece
insanların olumsuz yönde etkilenmesine ne denir?
A) Ekolojik denge   B) Çevre kirliliği          C) Ekosistem          D) Atık
6. Dünya Sağlık Örgütünün uluslar arası kısa yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İLO           B) WHO                  C) CEO                                 D) DSÖ
7.İnsan yaşamıyla ilgili kaynaklardan kanalizasyon sistemine verilen suların toplamına ne denir?
A) Atık sular       B) Arıtma suları          C) Kanalizasyon suları     D) Asit Sular
8. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin nedenleri arasında yoktur?
A) Egzoz gazları    B) Sanayi atık suları    C) Kimyasal gübre   D) Toprak Kayması
9,Aşağıdakilerden hangisi Elektrikli aletlerin kullanımı esnasında dikkat edilecek hususlardan değildir
A) Düşük voltajla kullanılmalı          B) Temizlik, bakım ve onarımlar aksatılmamalı
C)Nemli ortamlardan korunmalı     D) İletkenlerde sıyrık ve zedelenme bulunmamalı
10. Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir?
A.) Çevre düzenlemesi                                         B.) Elektrik tesisatları
C.) Isıtma ve havalandırma tesisatları              D.) Sıhhi tesisatlar

11.Aşağıdakilerden hangisi Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları
A) Soğuk ve sıcakta çalışma                     B) Tozlar
C) Çözücüler                                           D) Yüksek ve alçak basınçta çalışma
12. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerden birinci sırada yer
almaktadır?
A.) Güvensiz iş sahibi       B.) Tecrübesizlik        C.) Güvensiz şartlar    D.) Güvensiz hareketler
13. Yangın kapınızı çalarsa aşağıdaki hangi güvenlik önlemini almanız gerekmez?
A.) Hemen yangın yerinden kaçınız                  B.) İtfaiyeye telefon ediniz
C.) Yangını çevrenizdekilere duyurunuz          D.) Telaşlanmayınız
14. Aşağıda verilen şıklardan hangisi, iş kazası sonunda işçiye maddi yardım gerektiren
başlıca ödeme şekillerinden birisi değildir?
A.) İlaç yardımı  B.) Tedavi giderlerini ödeme  C.) Tazminat ödemesi  D.) İzin vermek
15. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin temel özelliklerinden biri değildir?
A) Bütçe         B) Planlama         C) Organizasyon                 D) Yöneltme
16. Aşağıdakilerden hangisi yüksek motivasyon ifadesi değildir?
A) Sevgi ve saygı               B) Katılım ve işbirliği C) İşe isteyerek D) Yardımdan kaçınma
  17. Aşağıdakilerden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmelerden biridir?
 A) Tek kişi işletmeleri     B) Kamu işletmeleri  

C) Çok uluslu işletmeler       D) Ticaret işletmeleri
18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki kamu işletmelerinden biri olarak sayılmaz?
A) Kamu iktisadi teşebbüsleri          B) Katma bütçeli işletmeler
C) döner sermayeli işletmeler        D) Kooperatifler
19. Hizmet sözleşmesinin karşı tarafa herhangi bir bildirimde bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Fesih                B) Feshi ihbar                  C) Sözleşme                           D) Grev
20. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş planının sağladığı kolaylıklardan biri değildir?
A) İş kurmada rehber olur.                        B) Sermayeyi kullanmada yardımcı olur.
C) İşi yürütmek için yönetime rehber olur.  D) Zaman kaybına neden olur.

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.