^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

ÖZEL EĞİTİM DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

S-1. Aşağıdakilerden hangisi Kas fonksiyonlarını kontrol eden, omurilikteki sinir hücrelerine yerleşen viral bir enfeksiyonun neden olduğu hastalık türüdür ?

a) Marfan sendromu       b) Çocuk felci    c) Spina Bifida            d) Gevrek kemiklilik 

S-2. Aşağıdakilerden hangisi Bedensel yetersizliği olan çocuğun okul ve sınıflarda rahat hareket etmesi için yapılacak ortam düzenlemeleri arasında yer almaz.
a) Kapılar geniş olmalıdır                b) Yerler kaygan olmamalıdır
c) Köşeler yuvarlak olmalıdır.         d) Pencereler en az 2 m2 genişliğinde olmalıdır

S-3. Bebeklerin çoğu 3-4 aylıkken ünlü ve ünsüz sesleri üreterek bunları tekrarlamaktan hoşlanırlar. Buna “Vokal Jimnastik” denir. Bebeğin tekrar etmekten hoşlandıkları sesler baba, ma-ma, de-de gibi seslerdir açıklamada verilen dil gelişim döne hangisidir ?

a) İki sözcük              b)Tek sözcük     c)Karmaşık dil           d)Babling (agulama)

S-4. İnsanlar arasındaki duygu, düşünce ve yaşantıların sözlü ya da sözsüz
ifade edilmesine……………..denir. Boşluğa hangisi  getirilmelidir?
a) Konuşma                       b)     İletişim       c) Dil                                d) Anlaşma

S-5) kelimeleri olması gerektiği doğru ses ve doğru vurguyla ağızdan çıkarmaya ne denir ?.
a) Açıklık                                       b) İletişim     c) Artikülasyon ( Söyleyiş)           d) Konuşma 

S-6.Öğrenme güçlüğü aşağıdaki alanların hangisinde oluşabilir?
a) Konuşma-Dil                     b) Okuma-Yazma        c) Aritmetik                           d) Hepsi

S-7. Bireyin aynı anda çevresindeki değişiklikleri algılaması, yeniliklere uyum sağlaması, çevresindeki insanların görüş ve beklentilerine ters düşmeyecek davranışları sergilemesine…………..denir .

a) Uyumsuzluk               b) Biyolojik uyum     c) Sosyal uyum             d) Genel anlamda uyumsuzluk

S-8.BEP aşağıdaki eğitim gruplarından hangilerine uygulanmaz ?
a)  Otistik çocuklara                           b) Öğrenme güçlüğü olanlara  
c) Dil ve konuşma güçlüğü olanlar     d) Normal öğrenciler

S-9.Aşandakilerden hangisi Ağır ve Çok Ağır Derecede Uyumsuz Çocukların Özelliklerinden  değildir ?

a) Öz bakım becerilerini yerine getiremezler.  b) Algısal sapma görülür.
c) İletişim becerileri normaldir                       d) Dil ve konuşma becerileri gelişmemiştir.

S-10.Down Sendromu Aşağıdaki hangi nedenlere bağlı olarak oluşmaktadır?

a) Gebelik bozuklukları                      b) Kromozom anormallikleri   
c) Kaba beyin hastalıkları                   d) Doğum öncesi bilinmeyen nedenler

S-11.Aşağıdaki ifadelerden hangisi zihinsel engelli çocuklar için yanlıştır?
a) Oyun etkinlikleri bireysel olarak yaptırılmalıdır.
b) Oyun etkinlikleri çocukların yetenek ve olgunluk seviyelerine göre düzenlenmelidir.
c) Oyun etkinlikleri açık ve temiz havada yaptırılmalıdır.
d)Oyun etkinlikleri ilginç ve basit oyunlar şeklinde başlatılmalı ve gittikçe daha güçleştirilmelidir.

S-12. Çocuğun gelişim düzeyine göre araç ve gereçler basitten ……………. , doğru giden bir sıra ile verilmelidir.
   a) Kolaya                   b) Karmaşığa,                  c) Zora                             d) Bilinmeyene

S-13. Araç gereç ve makineleri yapıp kullanmada kendini gösteren baskın zeka türü……dır. Boşluğa uygun şık hangisidir ?
    a) Mekanik ( somut Zeka)        b) Sosyal zeka             c) Soyut Zeka                           d) Doğa zekası
 
S-14. Zekâ bölümü çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 130 ve daha yukarı çıkanlara ve kendi yaşıtlarından rastgele seçilmiş bir kümenin %98 ‘inden üstün olanlar kimlerdir?

a) Üstün Yetenekliler            b) Üstün zekalılar         c) otistikler          d) Hiperaktifler

15) Aşağıdakilerden hangisi engeli önlemek için dikkat edilmesi ve yapılması gereken durumlardan değildir?
a)Yakın akraba evliliği gerçekleştirilmemeli
b)Bebek doğduğu andan itibaren mutlaka düzenli doktor kontrollerine götürülmeli
c)Bireyin zedelenme dışında kalan diğer özelliklerinin etkin gelişimi sağlanmaya çalışılmalı
d)Beslenme ve sağlığa dikkat edilmeli

16) Aşağıdakilerden hangisi  özel gereksinimli bireylerin eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?
a)Öğretilecek şeyin önce tamamı çocuğa öğretilmelidir
b)Çocuk öğrenemediği taktirde ısrar edilmemelidir
c)Çocuk olduğu gibi kabul edilmelidir
d)Çocuğun önce yapabileceği şeylerden başlanmalıdır

17) Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim ilkelerinden değildir?

a)Özel eğitimi gerektiren tüm bireyler ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.
b)Özel eğitim hizmetleri özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırarak planlanır ve yürütülür.
c)Özel eğitime erken başlamak esastır.
d)Ailelerin özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılımlarının sağlanması esastır.

18) Aşağıdakilerden hangisi engel olma nedenlerinden doğum sonrası nedenlerden değildir.?
a)Ağır doğum sarılığı   b)Doğal afetler     c)Yetersiz beslenme      d)Kromozomsal nedenler 

19) Bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1/10 ile 3/10 arasında olan ve özel bir takım araç ve yöntemler kullanmadan eğitim öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanılması mümkün olmayanlara tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)Az Görenler                   b)Körler                c)Görmeyenler                    d)Görme Yetersizliği Olanlar 

20) Aşağıdakilerden hangisi gözün yapısında bulunmaz?
a)Konjuktiva               b)Koroid         c)Smalua                     d)Maküla                              

21) Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeyi yazınız.
•           Görme esas olarak …………..…oluşur.
•           Görme engellilerin kullandığı alfabeye ………………..… denir.
•           Özel gereksinimi olan öğrencilerin özel eğitim desteğiyle araç gereç donanımıyla normal sınıflarda akran gruplarıyla eğitim görmesine …………….. denir.
•           …………....; Gözün en dışta bulunan tabakası. Diğer adı göz akıdır.

22.Aşağıdakilerden hangisini görme engelliler kullanmaz.
a)Beyaz baston               b)Rehber köpek       c)Müzik aletleri              d)Elektronik cihazlar
23 Aşağıdakilerden hangisi görme engellilere uygun etkinliklerden değildir.
a)Çubuğa halka geçirme                                   b)Ağız okuma
c)Makasla çizgi üzerinden kesme                    d)Küplerle kule yapma
24. Aşağıdakilerden hangisi söyleyiş(artikülasyon)bozukluklarından değildir.
a)Atlama                         b)Ses kalitesi bozukluğu    c)Sesin eklenmesi           d)Sesin değiştirilmesi
25)  Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin amaçlarından değildir?
A) Engelin ortadan kaldırılması   
B) Bireyin bağımsız davranışlar geliştirmesi
C) Toplum içindeki rollerini gerçekleştirebilmesi
 D) Temel yaşam becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.