^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

ÇOCUK BAKIMI DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUK BAKIMI DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

1-Bir Baba, sınavlarda derece yapan çocuğuna “sınavda derece yapman beni çok mutlu etti” ifadesini kullanması aşağıdaki iletişim becerilerinden hangisiyle ilişkilidir?

A) Ben dili    B) Özdeşim kurma    C) Sen dili    D) Empati    E) Etkin dinleme 

13. Aşağıdakilerden hangisi ailelerin kullandığı disiplin tekniklerinden biri değildir?
A. Güç kullanımı                                           B. Sevgi göstermeme
C. Uygun ortam sağlama                               D. Sonuç çıkarma
E)  Ceza
3-Ayşin,  annesi  gebeliğin  ilk  aylarında  kızamıkçık hastalığı geçirdiği için önemli ölçüde tıbbi problemlerle    dünyaya    gelmiştir.    Ayşin’in    bu durumu     aşağıdaki   gelişim           kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?

A) Çevre    B)  Farklılaşma   C) Embrio    D) Kalıtım    E) Modifikasyon

4-Piaget’e göre,   bilişsel   gelişim   öncelikle   fiziksel gelişime dayanır. Bilişsel gelişim de ahlak gelişiminde   belirleyici   olur.   Örneğin bir çocuk öncelikle   ergenliğe  girmeli   ki  bilişsel   gelişimde soyut  işlemler  evresine  girebilsin  ve  bu  dönemde yaşantı   zenginliğiyle   desteklenmeli,   işlenmeli   ki ahlak gelişiminde üst düzeye gelebilsin.
Piaget’in bu düşünceleri gelişimin hangi ilkesi ile örtüşmektedir?

A) Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür  B)  Gelişim nöbetleşe devam eder
 C) Gelişimde kritik dönemler vardır D) Gelişim bir bütündür  E) Gelişim süreklidir

5-  Bir anne önceleri bisiklete binerken pedallarını kullanamayan 3 yaşındaki oğlunun artık rahatlıkla bisiklete binebildiğini gözlemlemiştir. Çocuğun, bu davranışı zaman içinde kazanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Taklit etme B) Devresel tepki C) Büyüme. D) Olgunlaşma E) Kalıtımın etkisi

6-Bireyin fizik yapısında zamana bağlı olarak meydana gelen nicelik boyutundaki değişikliklere .........................denir
A) Büyüme B) Kilo alma C) Olgunlaşma D) Öğrenme E) Hazır olma

7-Dil gelişimi ile en fazla ilgili olan gelişim süreci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal gelişim B) Ahlak gelişimi C) Bilişsel gelişim  D) Kişilik gelişimi E) Fiziksel gelişim

8-............................. çocuk kendi başına ya da diğer çocuklarla oynadığı oyunlar aracılığıyla dünyayı algılamaya ve onun bir bölümünü denetimi altına almaya çalışır
A) Genital dönemde B) Fallik dönemde C) Erinlik ve ergenlik döneminde D) Gizil dönemde E) Oral dönemde

9 Gelişimim Temel İlkelerinden  hangisi yanlıştır
A) Gelişim Devamlıdır B) Gelişim Alanları Birbiriyle İlişkilidir C) Gelişimin Yönü dıştan içedir
D) Gelişimin İlk Yılları Önemlidir E) Gelişimde Bireysel Farklılıklar Vardır

10- Kişinin doğumundan bugüne değin geçirdiği yıllar hangi yaş olarak adlandırılır
A) Fizyolojik Yaş      B) Psikolojik Yaş        C) Sosyal Yaş D) Biyolojik Yaş E) Kronolojik Yaş

11-Beş yaşındaki Ali, evde annesinin uyarılarını dinlememektedir. Ancak öğretmeninin sınıfta “Sizin evde ne yaptığınızdan da haberim oluyor.” demesi üzerine Ali evdeki kurallara daha fazla uymaya başlamıştır.Buna göre Ali, Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramında hangi evrede yer almaktadır?

A) Toplumsal sözleşme  B) Karşılıklı çıkar C) Ceza ve itaat D) İyi çocuk E) Kanun ve düzen

12- Kopya çeken İrem’inde ceza alması gerektiğini, çünkü erkekler kopya çektiğinde hemen cezalandırıldığını” söyleyen Kemal Kohlberg’e göre, aşağıdaki ahlaki gelişim evrelerinin hangisinde olabilir?

A)Ahlaki özerk dönem  B) Karşılıklı çıkar C) Kişilerarası ilişkiler dönemi
D )Araçsal ilişkiler dönemi   E) Kanun ve düzen

13- Akrabalarının değer yargılarını çok önemseyen onların kurallarının dışına çıkmayı düşünmeyen bir bireyin Kohlberg’in ahlak gelişiminde hangi düzey ve evrede olduğu söylenebilir?

A) Geleneksel düzey (kişilerarası uyum) B) Gelenek öncesi düzey (ceza ve itaat)
C) Geleneksel düzey (kanun ve düzen) D )Gelenek ötesi düzey (sosyal sözleşme)
E) Gelenek ötesi düzey (evrensel ahlak anlayışı)

14- Ufuk, arkadaş grubuyla birlikte sınav  öncesinde  kopya  verme  konusunda bir anlaşma yapar. Sınav  sırasında  ise  öğretmeni görmeden   yakın   arkadaşına   sorunun   cevabını söyler. Ufuk’un arkadaşına kopya verme davranışı Kohlberg’in  ahlak  gelişimi  kuramına  göre  hangi evrede olduğunu göstermektedir?

A) Yasa ve düzen B) Sosyal sözleşmelere uyum C) Kişilerarası ilişkiler dönemi
D) Kişilerarası uyum E) Kanun ve düzen

15-. .....................karakterli kişiler aşırı bağımlıdır ve diğer insanların kendileriyle ilgilenmelerini ve bakımlarını üstlenmelerini isterler.
A) Anal dönemd B) Fallik dönemde C) Gizil dönemde D) Oral dönemde E) Erinlik ve ergenlik döneminde

16. ............................. çocuk kendi başına ya da diğer çocuklarla oynadığı oyunlar aracılığıyla dünyayı algılamaya ve onun bir bölümünü denetimi altına almaya çalışır.

A) Genital dönemde B) Fallik dönemde C) Erinlik ve ergenlik döneminde D) Gizil dönemde E) Oral dönemde

17- .............................organizmanın bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönlerden sistemli olarak büyümesi değişmesi ve istenilen görevleri yerine getirebilecek düzeye gelmesidir.
A) Büyüme B) Olgunlaşma C) Gelişme D) Öğrenme E) Hazır olma

18. Organizmanın büyüyerek bir iş yapabilecek seviyeye gelmesine .........................denir.
A) Hareket. B) Güç C) Büyüme. D) Olgunlaşma E) Denge

19-Üçüncü yaşın sonlarına doğru başlar ve yaklaşık olarak beşinci yaşın bitiminde son bulur.
A) Fallik dönem B) Oral dönem C) Anal dönem D) Genital dönem E) Gizil (latent) dönem

20. Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Fizyolojik ihtiyaçlar        B) Güvenlik ihtiyacı        C) Saygı ihtiyacı
D) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı     E) Toplumsal ihtiyaçlar

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.