^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

GELİŞİM ALANLARI DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GELİŞİM ALANLARI DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARA ( D ), YANLIŞ OLANLARA ( Y ) YAZINIZ.
1. (  ) Dikkat;dikkat süresi ve dikkat seçiciliği olmak üzere iki süreçten oluşur.
2. (  )Acıkan birinin dikkatini yemeklerin çekmesi,dikkati uyaran dış etkenlere örnektir.
3. (  ) Kavram öğrenme konusunda,çocuğa sağlanan zengin uyarıcıların ilgi ve ihtiyaca uygun olarak düzenlenmesi gerekir.
4. (  ) Bellek,kısa süreli ve uzun süreli bellek bileşeninden oluşur.
5. (  )Problem çözme sürecinde önce veriler toplanmalı ve düzenlenmeli daha sonra problem tanımlanmalıdır.

6 Piaget’e göre ‘tersine çevirebilme’(geriye dönüşebilirlik) hangi bilişsel gelişim döneminde kazanılır?
A)Duyusal Motor Dönem                                              B)İşlem Öncesi Dönem
C)Somut İşlemler Dönemi                                             D)Soyut İşlemler Dönemi

7.Zeka ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A)Bilişsel gelişim ve zeka birbirlerinin destekleyicisidir.
B)Zeka sadece kalıtımın ürünüdür.Çevreden bağımsız olarak gelişir.
C)Bilişsel gelişimin zeka gelişimine katkısı yoktur.
D)Zeka,bireylerde aynı yaşta ve aynı oranda görülür.

8.Geçici olarak bilgilerin depolandığı bellek birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Duyusal kayıt                                                              B)Kısa süreli bellek
C)Uzun süreli bellek                                                       D)Algı

9.Uzaklık,yön,bakış açısı değişiklikleri ve ışık-gölge gibi değişik biçim ve durumlarda gördüğü nesnenin ya da insanın aynı nesne ya da insan olduğu yani değişmediğinin algılanmasına ………………. denir.
A)Nesne değişmezliği                                                                      B)Nesne korunumu
C)Algıda seçicilik                                                                            D)Adaptasyon

6.İnsanın doğumunda itibaren,yaşamı boyunca duyularını kullanarak çevresindeki bilgileri organize etme,anlama,yorumlama ve yeni durumlara kendini uydurma sürecine……..denir.
A) Algı                        B) Yetenek                                 C) Gizil güç                     D) Hatırlama

7.Aşağıdakilerden hangisi ‘algıda seçicilik’ tanımı için verilen doğru bir özelliktir?
A) Organizma çevreden gelen bütün uyarıcıları algılar.
B) Algıda seçicilikte dikkatin önemi yoktur.
C) Kişi pek çok uyaran arasından sadece bir ya da birkaçını algılayabilir.
D) Çevremizde ancak,algıladığımız nesnelere dikkat ederiz.

8.Aşağıdakilerden hangisi Gardner’ın çoklu zeka kuramının özelliklerinden değildir?
A) Zeka tek değil,çoğul bir olaydır.
B) Kalıtım,hangi zeka türünün daha ön planda olacağını belirler.
C) Eğitim programları geliştirilirken her çocuğun yeteneği  ve ilgi alanına dair daha fazla bilgi sahibi olunmalıdır.
D) Zeka ölçülebilen ve anlamlı bir şekilde ifade edilebilen durağan bir yapıya sahiptir.

9.Bilimadamı,doktor,matematikçi,mühendis,genetik bilimci olanlar Gardner’a göre genellikle hangi zeka alanına sahiptir?
A) Sözel-dilsel zeka  B) Kişisel-içsel zeka    C) Kişilerarası sosyal zeka   D) Mantıksal-matematiksel zeka
 
10.Gardner’ın çoklu zeka kuramına göre resimler,imgeler şekiller ve çizgilerle düşünme,üç boyutlu nesneleri algılama yeteneği hangi zeka alanına aittir?
A) Mantıksal matematiksel zeka                      B) Görsel uzamsal zeka
C) Doğacı varoluşçu zeka                                D) Bedensel kinestetik zeka

11.Çocuğun,oyuncak ayısını yere düşürdüğünde canını acıyabileceğini düşünmesi hangi tanıma örnektir?
A) Animizm                    B) Asimilasyon              C) Adaptasyon                 D) Organizasyon

12.Zekayı mekanik,sosyal ve soyut zeka olarak üçe ayırıp inceleyen bilim adamı kimdir?
A) Piaget                   B) Binet                     C) Weshler                D) Thorndike

13.Aşağıdakilerden hangisi ağır derecede zihinsel  yetersizliği olan çocukların özelliklerindendir?
A) Kendilerine bakmayı ve temizliklerini sınırlı bir şekilde başarabilir ve yaşam boyu yetişkinlere bağımlıdırlar.
B)Okuma yazma.matematik gibi temel akademik becerileri elde edebilirler.
C) Yetişkinlikte geçimlerini sağlayabilecek bir iş becerisine sahip olabilirler.
D) Zeka bölümü puanları 51-70 arasındadır,ilköğretime başlayıncaya kadar fark edilmezler

14.Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişime uygun araç-gereç seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
A) Sağlam,kullanışlı,temizliği ve bakımı kolay olmalıdır.
B) Araştırma ve keşfetmelerini sağlamalı,yaratıcılıklarını desteklemelidir.
C) Seçilecek materyaller hedefe yönelik olmamalıdır.
D) Çocuğun ilgi,ihtiyaç ve gelişim düzeyi göz önünde bulundurulmalıdır.

15)Aşağıdakilerden hangisi Dili Oluşturan Sistemlerden değildir?
A) Ses Sistemi       B) Sıra Sistemi         C) Anlam Sistemi                D) Destek Sistemi

16) Gramer kurallarına uygun konuşma dönemi hangisidir?
A) 1-3            B) 2-4                     C) 3-6           D) 4-6

17. Çocuğun ses oyunları oynadığı, ses üretiminin başladığı, rastgele olarak çıkarılan a, u,
o, ünlü seslerini uzattığı, yumuşak damak ve gırtlak seslerini çıkardığı 6 hafta ile 3 ay
arasındaki dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşma öncesi dönem – gığıldama dönemi
B) Konuşma öncesi dönem – yeni doğan dönemi
C) Konuşma öncesi dönem – mırıldanma dönemi
D) Konuşma dönemi – ses, sözcük dönemi

18. Aşağıdakilerde hangisi dil ve konuşma bozukluklarını etkileyen fonksiyonel bozukluk çeşididir?
A) Ağızda yapı bozuklukları
B) Merkezi sinir sistemi bozuklukları
C) Çocuğun yaşadığı çevre
D) Kalıtım
19. Çocuk "anne" ,"baba" gibi sözcükleri hangi aylar arasında söyleyebilir?
A) 0-3 ay               B) 3-6 ay              C) 6-12 ay            D) 12-18 ay

20. Aşağıdakilerden hangisi çocukların dil gelişimini desteklemek için etkinlik hazırlarken
dikkat edilecek noktalardan değildir?
A) Çocuğun ilgisini çekmeyen bir etkinlikte ısrarcı olunmalıdır.
B) Çocuğun yetişkine dikkat etmesi önemlidir.
C) Çocuk, yapılan etkinliğe ne kadar istekli olursa o kadar çabuk öğrenir.
D) Etkinliklerin çoğu farklı amaçlar içinde yer almalıdır.

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.