^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

OYUNCAK YAPIMI DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OYUNCAK YAPIMI DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

1-Eğitici oyuncakların kullanımında öğretmenin yapmaması gerekeni işaretleyiniz?
A)  Yapamayan çocuğa yaparak destek olmalı              B)yol gösterici olmalı
C)eğitici oyuncak köşesini ilgi çekici hale getirmeli    D)çocuğa güven vermeli

2-Eğitici oyuncak satın alınırken aşağıdakilerden hangisi en önemlidir?
A)çocukların gelişim düzeyi  B)oyuncağın fiyatı   C)malzemesi  D)oynama süresi

3-Çocuğun başladığı bir işi sürdürebilme ve sonuçlandırma becerisi eğitici oyuncakların hangi gelişim alanını desteklemesi ile ilgilidir.?
A)bilişsel                        B)dil gelişimi    C)sosyal ve duygusal     D) motor

4-Eğitici oyuncak hazırlanırken çocukların …………..yaşadıkları olaylar göz önüne alınır.?
A)yaşadıkları çevre          B)cinsiyetleri     C)ekonomik durumları     D)kültürel durumları

5-İki resmi bir araya getirme esasına yarayan çocukların ikişer kart çekerek oynadıkları oyun hangisidir?
A)eşleştirme tombalası   B)kavram tombalası     C)ilişki kurma                 D)eşleştirme dominosu

6-Kartlar ana ve ara renklerle hazırlanmıştır.Çocukların seviyesine göre renk sayısı artırılır veya eksiltilir.bu cümle ile ilgili olanı bulunuz.?
A)kavramsal ilişki kurma tombalası  B)zıtlıklar  C)bellek kartları              D)kavramsal domino

7-Kartlar karışık verilir. Parçalar birleştirilerek bütünü oluşturmaya………………denir.
A)eksiği tamamlama    B)yarımı bul   C)parça bütün ilişkisi        D)ilişkili olanı bul

8- motor gelişime eğitici oyuncağa etkisi……………………….ile olur.?
A)büyük kas gelişimi     B)el ve parmak kaslarını kullanma   C)beceri gelişimi           D)hepsi

9-oyunun gerçekleşmesinde……………….son derece önemlidir.?
A)öğretmenin rolü            B)ana- babanın rolü  C)oyuncakların rolü           D)arkadaşların rolü

10-Eğitici oyuncaklarla oynarken en fazla…………………………….becerisi gelişir.?
A)el-göz koordinasyonu kurma  B)iletişim kurma  C)dinleme anlama  D)paylaşma

11-Tombala gibi oynanan kartlardaki objelerin karşısına arkalı önlü bulup koymasını istediğimiz oyuna…………………………………denir.?
A)domino     B)tombala       C)ilişki kurma tombalası     D)kavramsal ilişki kurma tombalası

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çocukların yaşları ve gereksinimlerine göre kukla karakteri çeşidi belirlenir.
B)Kuklanın görünüş bakımından estetik olması önemlidir.
C)Kukla yapımında artık malzemeler kullanılmamalıdır.
D)Kukla yapımında batıcı, delici materyaller kullanılmamalıdır.

13.Hangi kuklanın ağız ve topuk kısmı için parmak ve topuk kısmı arasındaki mesafe kullanılır?
A) El kuklası                                                       B) Avuç içi kukla          
C )Çorap ve ağzı hareketli el kuklası                 D )  Gölge kukla

14.Oyuncağı süslerken ,özellikle küçük çocuklar için …………………………………. vb. kullanılmamalıdır.
15.Kukla oynatılırken hangi kuklanın oynadığını göstermek için ……………………………………….gerekir.
16.Oyuncağın planlanması aşamasında,öncelikle oyuncağın  …………………………………… tespit edilmelidir.
17.Gölge oyununun kahramanları  ………………………. İle …………………..  .
18.Figürlerin arkasına uzun çubuk yapıştırılarak hazır hale getirilen kuklaya …………………………denir.
19. …………………………………. kukla, kartondan ya da mukavvadan kalıbı hazırlanıp,işaret ve orta parmağın içinden geçirilerek hareket ettirilmesiyle oynanır.
20.Kukla oynatılırken hangi kuklanın oynadığını göstermek için ……………………………………….gerekir

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.