^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

ÖZEL EĞİTİM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARA ( D ), YANLIŞ OLANLARA ( Y ) YAZINIZ.
1-(   ) Her işitme engelli çocukta, işitme kalıntısı vardır.
2-(   ) Kurulacak düzgün cümlelerle çocuğa model olunmalıdır.
3-(   ) Etkinliklerde bilinmeyenden bilinene, uzaktan yakına, karmaşıktan basite doğru bir sıra izlenmelidir.
4-(   ) Görme yetersizliği olan birey için günlük yaşam becerilerini öğrenip kullanmak çok önemlidir
5-(   ) Görme engelli çocukların eğitiminde görsel kartlar işitsel yönergelerden daha önemlidir.
6-(   ) Görme güçlüğü ne kadar erken teşhis edilirse, çocuğa o kadar fazla yardım edilir. 
7-(   ) Görme engeli çocuklar yaşıtlarına göre daha rahat hareket kabiliyetine sahiptirler. 
8-(   ) İşitme engelli çocukların eğitiminde resim ve el işi etkinliklerine yer verilmemelidir.
9-(   ) Özel eğitime erken başlamak esastır
10-(   ) Özel eğitim yoluyla sakatlık giderilir
11-(   ) Özel eğitime ilkokulda başlanır.       
12-(   ) Özel eğitim sürecine aileleri katmak gerekli

AŞAĞIDAKİ i BOŞLUKLARI DOĞRU CEVAPLARI YAZARAK DOLDURUNUZ

13- Çocuklar yaşıtlarıyla kıyaslandığında beklenen zamanda dillerini geliştiremezlerse, anlama ve anlatmada  güçlükleri varsa , bu durum, ………………………………………..olarak adlandırılır.

14- ………………………………….ağız boşluğunun üst kısmında açıklık olması durumudur.

15-Konuşma seslerini çıkarma işlemine söyleniş, ……………………….. denir.

16- ……………………………..havada yayılan ses titreşimlerini toplar ve kulak kanalına yöneltir.

17. Aşağıdakilerden hangisi bireyin psikolojik, sosyolojik, fizyolojik, anatomik yapısında geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, yapı veya işleyiş bozukluğu durumudur?
a)         Yetersizlik                   b) Zedelenme                c) Engel                    d) Özür 

18. Özel gereksinimli bireyin ailesi ve akranlarıyla en fazla birlikte olabileceği ve aynı zamanda eğitim gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanabileceği ortam, o birey için …………….. İfade etmektedir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Özel eğitim      b) Zedelenme       c) En az kısıtlayıcı eğitim ortamı                 d) Engel

19. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin amaçlarından değildir?
a) Her bireyin durumuna uygun eğitim alması        b) Bireyin bağımsız davranışlar geliştirmesi
c) Toplum içindeki rollerini gerçekleştirebilmesi   d) Engelin ortadan kaldırılması

20. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim gerektiren çocuklardandır?
a) Görme özürlüler               b) İşitme engelliler     c) Üstün zekâlılar                  d) Hepsi

21.Gözün renkli kısmıdır. Korneanın arkasında bulunur. İrinis ortasında göz bebeği denen açıklık bulunur. Göz bebeği büyüyüp küçülerek göze giren ışığın miktarını ayarlar. Açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Mercek          b) Saydam sıvı       c) Retina                       d) İris

22. Aşağıdakilerden hangisi gözün bölümleri arasında yer almaz?
a) Skelera         b) Konjuktiva           c) Pelvis                d) Maküla

23. Bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1/10 ile 3/10 arasında olan ve özel bir takım araç ve yöntemler kullanmadan eğitim öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanılması mümkün olmayanlara ………………. denir.
a) Az görenler           b) Körler                   c) Göz nezlesi                        d) Görme yetersizliği olanlar

24. Aşağıdakilerden hangisi görme engelliler için  hareketi tayin etmede kullanılan yardımcı ve araçlar arasında  yer almaz ?
a) Yön tabelaları     b) Uzun baston (beyaz baston       c)  Rehber köpek      d) Gören rehber kişiler

25. İnsan kulağı, yaklaşık olarak hangi frekanstaki sesleri duyabilir?

     a) 0-110 Hz                        b) 16-20 Hz               c) 20-16000 Hz             d) 16-20000Hz                 
    
26. İşitme engelinin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İşitme engelinin derecesine göre sınıflandırma yapılır.  
b) İşitme engelinin oluş zamanına göre sınıflandırma yapılır.
c) İşitme cihazının türüne göre sınıflandırma yapılır.
d) İşitme engelinin nedenlerine göre sınıflandırma yapılır.

27. İşitme engellilerin eğitiminde öncelikle………..ve işitme becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinliklere yer verilmelidir.

a) Konuşma                   b) Söyleme                     c) Dinleme                         d) Dokunma

28. Aşandakilerden hangisi işitme engelinin oluş yerine göre yapılacak sınıflandırma içinde yer almaz  ?
a)  Dil öncesi işitme kaybı                                              b) İletim tipi işitme kaybı 
c) Merkezi (santral) tip işitme kaybı                               d) Karma tip işitme kaybı                                              

29—Aşağıdakilerden hangisi dil konuşma nedenlerinden değildir.
a) Nörolojik bozukluklar                                                  b) Duyusal yetersizlik
c) Olumsuz çevre etmenleri ve taklit                               d) Hiçbiri

30 Aşağıdakilerden hangisi söyleneni anlama dilini ifade eder ?
a) İfade edici dil             b) Kullanıcı dil             c) alıcı dil                   d) anlatıcı dil  
 
31- Aşağıdakilerden hangisi dil gelişim dönemlerinden değildir?
a) tek sözcük dönemi              b)  ifade edici dil          c) iki sözcük dönemi        d) karmaşık dil dönemi

32- 12. aydan 2. yaşa kadar süren dönem dil gelişiminde hangi adla adlandırılır ?
a) iki sözcük dönemi                                                   b)  tekrarlayan agulama dönem   
  c) karmaşık dil dönemi                                             d) tek sözcük dönemi

33- Aşağıdakilerden hangisi konuşma bozukluklarından değildir ?
a) yarık damak- dudak                                               b) söyleyiş bozuklukları
c) ses bozuklukları                                                       d)konuşma akışındaki bozuklukları

34-Aşağıdakilerden hangisi Artikülasyon bozuklukları türlerinden değildir.
a) atlama ( sesin düşürülmesi)                               b) yerine koyma ( sesin değiştirilmesi)
 c) sesin eklenmesi ( additions)                              d) sesin titremesi

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.