^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

1- Aşağıdakilerden hangisi merkezlerle ile ilgili doğru bir bilgidir?
     a) Merkezler kurumun  özelliklerine uygun düzenlenmelidir.
     b) Merkezlerin hepsinin okul öncesi eğitim kurumlarında bulunmasına gerek yoktur.
     c) Merkezlerin hepsi yan yana, bütünlük içinde düzenlenmelidir.
     d) Merkezlerde, amacı olmayan sadece süs unsuru taşıyan malzemeler de bulunmalıdır.

2- Aşağıdaki etkinlik çeşitlerinden hangisi Türkçe Dil ekinliği içerisinde yer almaz?
      a) Tekerleme                                                                     b) Şarkı söyleme       
      c) Parmak oyunu                                                              d)  Hikaye anlatma

3- Programın hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken esaslardan  değildir?   
    a) Programlar çocukların gelişim özellikleri, yaşları, ilgileri, okulun fiziki    koşulları, çevre özellikleri göz önüne alınarak düzenlenmelidir.
   b) Programda grup etkinlikleri ve bireysel etkinlikler yer almalıdır.
   c) Etkinliklerin yerleştirilmesinde denge olmalıdır
   d) Programın değişmeyen kuralları olmalıdır.

4) Aşağıda verilen gelişim dönemleri ile gelişim özelliklerini eşleştirerek karşısına yazınız.

   • Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
   • Okuma farkındalığı gösterir.
   • Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
   • Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

e.Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Öz bakım becerileri ………………………………………..
Motor  gelişim…………………………………………
Dil gelişimi…………………………………………………
Bilişsel gelişim……………………………………………..
Sosyal duygusal gelişim……………………………………

 

6) Okul öncesi eğitim programları, öğretmenin işlerini kolaylaştırdığı gibi, çocukların belirlenen …........................ulaşmasını sağlar.  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
     a) Amaç ve kazanımlara                                         b) Bireysel etkinliklere
     c) Gelişim alanlarına                                                            d) İlkelere

7) Çocuklara uygun olmayan hikâyeler hangisidir?
     a) Aşk hikâyeleri                                                                   b) Klasik hikâyeleri
     c) Eğlendirici hikâyeler                                                         d) Eğitici hikâyeler

8) Çocukların  gelecekte üstleneceği rolleri tanıdığı , cinsel kimliğini kazandığı , toplum kurallarını öğrendiği ilgi köşesi aşağıdakilerden hanisidir?
     a) Kitap merkezi                                      b) Masa oyuncakları     
     c) Evcilik merkezi                                              d) Blok merkezi

9) Elbiseler,etekler,kemerler,tokalar,patikler, şapkalar” hangi ilgi köşesinde bulunur?
         a) Sanat köşesi                                                        b)Kukla köşesi
         c)Geçici ilgi köşesi                                                  d) Kostüm ve aksesuar köşesi
           

10) Grup konuşması, tekerleme, bilmece, şiir hangi etkinlik grubunda yer alır?
         a) Türkçe dil çalışmaları                                                     b) Drama çalışmaları
         c) Müzik etkinliği                                                                 d) Oyun etkinliği

11) “Pandomim,taklit oyunları,hikaye tamamlama” Türkçe dil etkinliğinin hangi bölümüdür?
         a) Hikaye başlangıcı                                             b)Hikaye öncesi
         c)Hikaye sırası                                                      d) Hikaye sonrası

12) ‘Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır..’’bu   hangi alanın içerisinde yer alan kazanımlardır?
       a) Özbakım becerileri                                           b) motor  alan 
       c) Bilişsel alan                                                      d) Sosyal-duygusal alan
13)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
(  ) Kukla Merkezi kitap ve fen doğa merkezine yakın olmalıdır
(  ) Bir etkinlikten diğerine geçiş kendiliğinden ve akıcı olmalıdır.
(  ) Serbest zaman etkinlikleri, ilgi köşelerinde oyun ve sanat etkinliklerinden oluşmaktadır.
(  ) Oyun çocuğun bütün gelişim alanlarını destekler.
 (  ) Programda öğretmenin karar vereceği etkinliklere daha çok yer verilmelidir.
 (  ) Geçici merkezler her hafta mutlaka düzenlenmelidir.
(  ) Çocuklara şiir okurken özen göstermeye gerek yoktur.
(  ) Şiir çocukların estetik duygularını geliştirir.
(  ) Parmak oyunu, şiir, sohbet, bilmece gibi etkinlikler çocukları hikâye dinlemeye hazırlamaz.
(  ) Hikâyeler değişik tekniklerle anlatıldığı zaman çocukların daha fazla ilgisini çeker.

14) Türkçe dil etkinliğinin önemini ve dikkat edilmesi gereken hususları yazınız.

 

15) Okulöncesinde bulunması gereken öğrenme merkezlerini yazınız. İçlerinden bir tanesinin özelliklerini ve önemini açıklayınız.

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.