^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARI

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
  1- (  ) Kolaj çalışmaları artık malzemelerle yapılan çalışmalardır.
  2- (  ) Kitaplar, çocukların hayal gücünü sınırlamaya yarar.
   3-(  ) Türkçe dil etkinlikleri planlanırken çocukların seviyelerini dikkate almak yanlış bir tutumdur.
  4- (  ) Okulöncesinde okuma yazma etkinliklerinde çocuğa harflerin öğretilmesi esastır.
  5-  (  ) Kâğıt çalışmalarında çocuklara sivri uçlu makaslar verilmelidir.
  6- (  ) Bireyin fen ve doğa  ilişkisi, çevresi ile etkileşime geçtiği andan itibaren başlar.
  7- (  ) Çocuklara seçilecek kitapların resimleri az, yazıları fazla olmalıdır.
   8-(  ) Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında büyük grupla yapılan deneyimler başarıyı arttırır.
   9-(  ) Okul öncesi çağı çocuğun duygusal gelişiminin çok yavaş olduğu bir dönemdir.
   10-(  ) Çocuk, okuma, yazmaya hazırlık çalışmalarını grubun hızına göre öğrenmelidir.
   Aşağıdaki boşlukları  uygun kelime  ile doldurunuz.
  11-  Alan gezisi yapılacağı zaman …………………….hazırlanmalıdır.
  12- Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları basitten ………………. doğru hazırlanmalıdır.
  13- Müzik, öğrenmeyi ve……………….. kolaylaştıran etkin yollardan biridir
  14-…………………………çocukların uzmanlık alanıdır.
  15-……………………çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri örneklerle de verilmelidir
16- . Bir olayın jest, mimik ve doğal yeteneklerle sözsüz canlandırılmasına ne denir?
   a) Taklit      b) Dramatizasyon    c) Parmak oyunu                    d) Pandomim
17- Çocuklara istedikleri oyuncaklarla oynama fırsatı veren sanat çalışmalarının da yer aldığı etkinlik dilimi hangisidir?
a) Serbest zaman     b) Türkçe dil etkinlikleri   c) Oyun etkinlikleri    d) Müzik etkinlikleri
18- Hikaye anlatırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
  a) Hikaye anlatırken hep aynı ses tonu kullanmalı.   b) Hikaye anlatılacak yer önceden düzenlenmeli.
  c) Öğretmen hikayeyi çok iyi bilmeli.                         d) Çocuklara hikaye ile ilgili soru sorulmalı.
19- Aşağıdakilerden hangisi tekerlemelerin çocukların gelişimlerine olan etkilerinden birisi değildir?
     a) Çocuğu eğlendirir.                                        b) Bireysel çalışma alışkanlığı kazandırır.
     c) Estetik düşünceyi geliştirir.                          d) Dile esneklik kazandırır.
20-Aşağıdakilerden hangisi çocuk bilmeceleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?
   a) Çocuğu düşünmeye yöneltir.                         b) Çocuklar cevabı bulunca başarmanın tadına varır.
   c) Bilmece ile ilgili ipucu verilmemelidir.        d) Bilmeceler varlıkların özelliklerini tanıtır
21- Aşağıdakilerden hangisi çocuklara uygun parmak oyunlarının özelliklerinden birisi değildir?  
   a) Taklit yeteneğini geliştirici olmalıdır.            b) Çocukların bildiği kelimeler seçilmelidir.
   c) Cümleler uzun olmalıdır.                               d) Konular çocuğun yakın çevresinden seçilmelidir.
22- Hangisi boya çalışmaları yapılırken dikkat edilmesi gerekenlerden değildir
   a)Boya çalışmaları için kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış masalar kullanılmalıdır.
   b)Boya çalışmaları yapılırken çocuğa bol bol soru sorulmalıdır.
   c)Malzemeler tam ve çocuk sayısına göre olmalıdır.
   d)Öğretmen çocuklara boyanın ve fırçaların nasıl kullanıldığını anlatmalıdır.
23- Su, kil, kum, çamur gibi doğal materyaller çocuğun en çok hangi gelişimi için faydalıdır?
    a) Büyük kas  b) Sosyal-duygusal  c) Küçük kas     d) Dil
24- Fen ve doğa etkinliklerini uygularken dikkat edilmesi gereken noktalardan hangisi doğrudur?
    a) Çocuğa yaşadığı deneyimle ilgili uyarıcı ve düşünmeye sevk eden sorular sorulmalıdır.
    b) Fen ve doğa etkinlikleri planlarken ve uygularken güvenlik önemli değildir.
    c) Etkinlikler sırasında çocuk ihtiyaç duymasa da tamamen destek verilmelidir.
    d) Etkinlikler aynı yetenek alanlarına sahip çocuklara hitap etmelidir.
25- Okulöncesi eğitimde öğretmen, öğrenim yaşantılarını nasıl düzenlenmelidir?
  a) Çocuğun istediğine uygun düzenlenmesi                       b) Çocuğun bulunduğu çevreye göre
  c) Çocuğun başarabileceği biçimde düzenlenmesi            d) Çocuğun akranlarıyla temposuna göre

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.