^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

ÖZEL EĞİTİM DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KIZ MESLEK LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

ADI SOYADI
SINIFI
NUMARASI
AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARA ( D ), YANLIŞ OLANLARA ( Y ) YAZINIZ.
1. ( ) Özel eğitim, sadece özürlü bireylerin yetersizliklerine uygun ortamda eğitim verir.
2. ( ) Özel eğitim, gelişimlerinde benzerlikler gösteren çocuklara uygulanır.
3. ( ) Özel eğitim pahalı bir eğitimdir.
4. ( ) Özel eğitimde eğitim programı geneldir.
5. ( ) Eğitim programı öğretim etkinliklerini olduğu kadar, destek hizmetlerini de kapsar.
6. ( ) Özel eğitim alan öğrenciler, gerekli bakım ve tedavi aldıktan sonra normal eğitime devam edebilirler.
7. ( ) Özel gereksinimlere sahip bireylere kesin bir sınıflama yapılması güçtür.
8. ( ) Özel eğitimin amacı, özel eğitim gerektiren bireylere yapabildikleri doğrultusunda bağımsız yaşama becerileri kazandırmaktır.
9. ( ) Özel eğitim, özürlü bireyleri en az kısıtlayıcı ortamlarda eğitmektir.
10. ( ) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine, yeterli olgunluğa geldikten sonra başlanır.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği kurşun kalem kullanarak işaretleyiniz.
11. Öğrenciye özgü bireysel hedeflerin alındığı öğretim programına ne denir?
A) BEP                       B) Yıllık Plan                     C) Günlük Plan                     D) Grup Planı
12. Aşağıdakilerden hangisi performans düzeyi belirleme aşaması değildir?
A) Bireyin davranışları gözlenir.                                               B) Önceden hazırlanmış raporlar incelenir.
C) Bireyin hatalı davranışları değerlendirilmeye alınmaz.       D) Bireyin yapabildikleri hakkında ailesiyle görüşülür.
13. Öğrenci performansı değerlendirilirken hangi testler kullanılır?
A) İşitme ve görme testi                    B) Ölçüt bağımlı beceri testi
C) Zekâ testi                                     D) Psiko – sosyal değerlendirme testi
14. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme yöntemlerinden değildir?
A) Açık anlatım yöntemi                                 B) Basamaklandırılmış yöntem
C) Beceri öğretim yöntemi                             D) Kayıt tutma yöntemi
15. Bir beceri ya da davranışın eğitimci tarafından yapılarak gösterilmesi hangi yardım
türlerine girer?
A) Sözel yardım        B) Fiziksel yardım             C) Görsel yardım      D) İşaretsel yardım
16. “Öğrenciler öğretmenin meyve tabağında bulunan sarı renkli meyveleri gösterip söylediklerini dinlerler.”
Bu beceri basamaklandırılmış öğrenme yöntemlerinden hangisine girer?
A) Yap – Göster      B) Yap – Söyle            C) Göster – Yap                               D) Göster – Söyle
17. Birden çok basamaklı davranışların öğretilmesine ne denir?
A) Doğruda öğretim                   B) Zincirleme öğretim
C) Pekiştireç                              D) Marka yöntemiyle öğretim.
18. Sözel yardım (ipucu) ne şekilde verilir?
A) Bireye yapacağı davranışı hatırlatıcı açıklamalar yapılır.
B) Bir davranışın nasıl yapılacağı gösterilir.
C) Yapılması işlenen davranışla ilgili işaretler kullanılır.
D) Resim, şekil gibi görsel malzemeler ipucu olarak kullanılır.
19. Aşağıdakilerden hangisi pekiştireç kullanımında doğru bir davranıştır?
A) Birey pekiştirece istediği an ulaşabilmelidir.
B) Pekiştireç, davranıştan çok sonra da verilebilir.
C) Abartılı olmayan sevgi sözcükleri kullanılabilir.
D) Pekiştireci olumlu davranışın her aşamasında kullanmak verimli olur.
20. Aşağıdakilerden hangisi değerlendirmede hedefimiz olamaz?
A) Amaçların çocuğa uygunluğunu tespit etmek.
B) Davranışların öğrencide ne ölçüde gerçekleştiğini ölçmek.
C) Öğrencinin belirlenmiş amaçları ne kadar yapabildiğini öğrenmek.
D) Bir öğrencinin becerilerini diğer öğrencinin becerileriyle karşılaştırmak.
21. Özel eğitimle ilgili temel kavramlardan biri değildir?
A) Zedelenme          B) En az kısıtlayıcı ortam             C) Sapma        D) Engel
22. “İyi görememe, işitememe, zihinsel engelden dolayı algılayamama” gibi kavramlar
aşağıdaki terimlerden hangisi ya da hangileriyle doğrudan ilgilidir?
A) Yetersizlik       B) Engel                C) Zedelenme- sapma           D) Sakatlık
23. Aşağıdakilerden hangisinde engelli çocuğa erken tanı konulmasının önemi doğru ifade
edilmiştir?
A) Ailenin üzülmesini                                      B) Çocuğun engelden en az etkilenmesini
C) Çocuğun akranlarından geri kalmasını           D) Engelin kolay atlatılmasını
24.Aşağıdakilerden hangisi ailenin tepkilerini etkileyen değişkenlerden değildir?
A) Ailenin büyüklüğü ve kültürel yapısı           B) Eşlerin birbirlerine ne ölçüde yakın ve destek oldukları
C) Engelli çocuğu olan ailelerle iletişim           D) Anne babanın yaşı
25. “Bireyin psikolojik, sosyolojik, anatomik yapısında geçici ya da kalıcı türden bir
kayıp, işleyiş bozukluğudur.” Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanabilir?
A) Kaynaştırma                 B) Yetersizlik             C) Engel                       D) Zedelenme/Sapma

HER SORU 4 PUAN TOPLAM 100 PUANDIR          

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.