^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Çocuk ve Edebiyat

Doğumlarından itibaren çocuklar  gelişimlerini farklı aşamalardan geçerek gelişirler,bu aşamaları tam ve sağlıklı atlata bilmeleri için onlara ihtiyaç duydukları doyumu sağlamak onların anlayacağı şekilde onlara yaklaşmamız gerekir bazen bir dokunuş bazen tatlı bir bakış onun gelişiminde büyük  etkiler sağlayabilir. 0-6 yaş grubundaki çocukların duygusal olarak aile desteğine en fazla ihtiyaç duydukları dönemdir. Bu yüzden onlara kafalarında canlandırabilecekleri  kavramlarla yaklaşmamız bu kavramların  görsel ve duyusal bir şekilde verilmesi gerekir. Bu konuda bize  en büyük desteği görsel resimlerle desteklenen çocuk edebiyatı eserleri verir.

0-6 yaş öncesi çocuklar henüz zihinsel ve fiziksel gelişimlerini tamamlamamışlardır.Bu dönemde onların ihtiyacı olan hayal güçlerini zenginleştirecek hayatı ve çevreyi tanıtacak materyallerdir, bu materyaller kitaplar resimler müzikler ve oyunlardır. Ancak bunları kullanırken gelişim seviyelerine uygun olmalarına dikkat etmemiz gerekir. Özellikle edebiyatın dilin temeli olduğunu düşünürsek öğrendikleri ve yaşadıklarını edebi ürünlerle desteklememiz gerekir.

Çocukların bilgi seviyeleri, psikolojik özellikleri, yetişkinlerden ayrı kitaplar okumalarını gerektirir. Bu kitaplar, dil, üslup, konu, fikir ve tez bakımından çocuğun okuma, anlama, kavrama, zevk alma derecesine uygun olmalıdır. Daha çok basit bir konu, açık ve anlaşılır bir dil, akıcı bir üslup ve çocuğun yaşına uygun bir fikir örgüsü, bu eserlerin belli başlı özelliklerindendir.

Her yaşta olağanüstü konular, anlatımda hareket çocuklar tarafından sevilir. Manzûmelerin verimli ve kâfiyeli olması onlar için çok mühimdir. Bilhassa küçük yaşlarda mânâyı hiç düşünmeden tamâmen uydurma, anlamsız kelimelerden meydana gelen, fakat kâfiye ve ses benzeşmeleri yönüyle tekerlemeleri zevkle dinleyip söylerler.Üslup ve dil yönünden çocuklar en çok hitap eden edebi eserler bilmeceler,fıkralar bunlarda dikkat edilmesi gereken en önemli özellikler konu örgüsü,resimleri ve hayal dünyasına uygun olmasına dikkat edilmesi gerekir.Meselâ; çocuklar 10 yaşlarına kadar masal Dünyâ edebiyâtında çocuklar için yazılmış meşhur kitaplar arasında Charles Perrault’un Geçmiş Günlerin Masalları, La Fontaine’nin Fablleri, Fénelon’un Telemak’ı, Grimm Kardeşlerin Çocuk ve Âile Masalları, Andersen’in Çocuklara Masallar’ı, Collodi’nin Pinokyo’su, Arapların Binbir Gece Masalları hatırlanabilir. Bunlara yukarıda sayılan ve çocuklar tarafından olağanüstü bir ilgi gösterilen Robinson Cruose, Gulliver’in Gezileri, Alis Hârikalar Diyârında eserlerini de ilâve etmek gerekir.Türk çocuk edebiyâtı:Bizde çocuk edebiyâtının sınırları içine giren gerek halk, gerekse dîvân edebiyâtında eserler ve sayısız halk masalları vardır. Bunlar, Türk cemiyetinin çeşitli konulardaki anlayışlarını, değer hükümlerini ifâde eden eserlerdir.

Meselâ, Nasrettin Hoca ve Keloğlan Masalları Türk çocuk edebiyatının temelini oluşturur.Bununla birlikte Tanzimat döneminde modern çocuk edebiyatı oluşmaya başlamış yazarlarımız  çocuklara yönelik eğitici ve öğretici birçok eser vermiştir. Türkiye'de çocuk edebiyatının gelişimi, dünyadaki edebiyatın gelişimiyle yakından ilgilidir. Tanzimat dönemi Türk çocuk edebiyatının da başlangıcı sayılabilir (1839). Tanzimat'tan önce sözlü edebiyat türü hakimdi. Bunlardan masal, bilmece, tekerleme, atasözleri, Nasreddin Hoca fıkraları daha çok evlerde, Karagöz ve Meddah biçimleri de kamusal alanlarda çocukların eğitim ve eğlencesine sunulurdu.1966-67 yıllarında "Ayşegül ve Ayşecik" dizisi Türkiye'ye gelene kadar resimli kitap hiç yoktu. Sadece Amerikan Board Neşriyat Dairesi (Red House) 1961 yayınları ile bu türde eserler veriyordu. İçerik açısından başarılı olanlar fiziksel ve resimleme yönünden başarılı olamıyorlardı. Bu tercümelerin çoğu toplumumuza uymuyordu. Can Göknil'in "Kirpi Masalı" ilk resimli çocuk kitabımızdır.

Çocuklar,geleceğimizin temelidir.Onların gelişmesi bizim gelişmesi anlamına gelir,bu yüzden onların gelişimleri için elimizden geleni yaparken zengin birikime sahip edebiyatımızın ürünlerinden yararlanarak geleceğe emin adımlarla ilerleyen bireyler yetiştirmesine gerekli desteği verelim. 
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.