Çoklu zekâ kuramı 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir. Gardner bilişsel yeteneklerin geniş bir yelpazeden oluştuğunu ve aralarında sadece çok zayıf bir bağ bulunduğunu savunmaktadır.

1- SÖZEL – DİL ZEKASI


1- Yorum gücü yüksektir.2-Dili iyi kullanır
3- Güzel yazı yazar.
4- Uzun hikâyeler anlatır.
5- Hafızası güçlüdür
6- Sözcükleri anlamlarına uygun bir biçimde kullanır.
7- Kelime haznesine geniştir.
8- Okumayı sever.
9- Dinleme becerisi yüksektir


2- MANTIKSAL – MATEMATİKSEL ZEKA


1- Soyut ve kavramsal düşünebilir.
2- Bilgiler arasında bağlantılar kurar.
3- Güçlü bir kavrama gücü vardır.
4- Satranç ve briç ve bilgisayar gibi oyunları oynamaktan zevk alır.
5- Matematiksel problemleri kafasında kolayca ve çabucak çözer.
6- Matematik dersini sever
7- Soyut düşünebilme gücü çok iyi gelişmiştir.


3- GÖRSEL – UZAYSAL ZEKA


1- Haritaları, çizelgeleri yazılı materyallerden daha kolay okur.
2- Hayal gücü yüksektir.
3- Çok iyi resim çizer
4- Bulmaca çözmekten hoşlanır.
5- Renklere karşı çok duyarlıdır.


4- MÜZİKSEL – RİTMİK ZEKA


1- Güzel şarkı söyleyebilme sesine ve yeteneğine sahiptir.
2- Bir şarkının notalarını, iyi hatırlar.
3- Müzik aletini iyi kullanır.
4- Konuşurken veya hareket ederken elleri ve ayakları ile ritim tutar.
5- Çevresindeki seslere duyarlıdır.
6- Müzik dinleyerek çalışmayı sever.


5- BEDENSEL – KİNESTETİK ZEKA


1- Duygularını belirgin olarak vücut diliyle ifade eder.
2- El becerileri iyidir.
3- İnsanlara, canlı ve cansız varlıklara dokunmaktan hoşlanır.
4- Bir veya birden fazla sportif faaliyetlerde başarılıdır.
5- Bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye, kımıldamaya ihtiyaç duyar.

6-KİŞİLERARASI -SOSYAL

1-Etkili sözlü ya da sözsüz iletişim iyidir
2-Diğer kişilerin ruh hallerine karşı duyarlıdır
3-Grup içinde birlikte çalışmayı sever
4-Empati kurar

7- Kişiye dönük (İçsel)


1-Bağımsızlık duygusu güçlüdür
2-Güçlü ve zayıf yönleri tanır
3-Kendini iyi motive eder
4-Ne hissettiğini doğru bir şekilde söyler.
5-Öz saygısı yüksektir.

8- Doğa

1-Yaşayan canlılara özen gösterme, onları evcilleştirme ve etkileşimde bulunmayı sever

2-Türleri tanıyabilme ve sınıflandırabilmeyi sever

3-Bir şeyler yetiştirme ve hayvan beslemeyi sever