ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             :

ETKİNLİK  ADI :

ETKİNLİK TÜRÜ      : Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
KAZANIMLAR ve GÖSTERGELERİ
Dil Gelişimi
Kazanım6:Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamını sorar.
Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.
Kazanım7:dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:Dinledikleri /izlediklerini açıklar
Dinledikleri /izledikleri hakkında yorum yapar.
MATERYELLER:
Askı ,plastik tabak,pet şişe  ve kum
SÖZCÜKLER ve KAVRAMLAR:
Ağır hafif
ÖĞRENME SÜRECİ:Öğretmen önceden hazırladığı içi farklı miktarlarda kum dolu 4 adet pet şişeleri çocuklara gösterir. Çocuklardan sırayla  iki tane istediği şişeyi ellerine almalarını ister. Hangisinin ağır ve hafif olduğunu sorular sorarak çocuklara kavramı kavratır. Ardından elbise askısının uçlarına plastik tabakları rafya ile bağlayarak terazi oluşturur oluşturulan teraziye çocukların seçtiği şişeler konularak ağır olanın aşağıda hafif olanın ise yukarıda kaldığı çocuklara gözlemlettirilir. Ardından konuyla ilgili etkinlik sayfası verilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR:
Ağır hafif kavramlarını karşılaştırma yaparken doğru ifadelerle anlamalarına dikkat edilir
ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER:
Sınıftaki oyuncak sepetlerle karşılaştırma yapılır.
DEĞERLENDİRME:
Ağır nesneler terazide nasıl durur?
Hafifler nasıl durur?

WORD OLARAK İNDİR