Mesaj

diş fırçası diş macunu yapımı

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             :

ETKİNLİK  ADI : diş fırçası diş macunu yapımı

ETKİNLİK TÜRÜ      : Sanat-Müzik-Türkçe - fen ve  matematik Etkinliği        

KAZANIM VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne durum olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne durum olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne durum olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne durum olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 2: nesne durum olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.
Sosyal- Duygusal Gelişim
Kazanım 7.: bir işi yada görevi başarmak için  kendini güdüler.
Göstergeleri
Yetişkin yönlendimesi olmadan  bir işe başlar.
Başladığı işi bitirmek için çaba gösterir.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
Dil Gelişim
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri
Konuşurken şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken şarkı söylersek sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken şarkı söylerken şiddetini ayarlar.
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Özbakım Becerileri
Kazanım 8: sağlığıyla ilgili önlemler alır.
Göstergeleri:
sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.
Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.
Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.

MATERYALLER
kulak çöpleri
SÖZCÜK ve  KAVRAMLAR

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen öğrencileri masalara yönlendirir. Çocuklara sağlıktan, sağlıklı olmak için neler yapılması gerektiğinden bahseder. Ardından ağız ve diş sağlığından bahseder. Daha önceden hazırlanmış olan diş fırçası ve diş macunu resmi çocuklara dağıtılır. Diş fırçasına kulak pamuğu çöpleri yapıştırılır. Resmin diğer bölümleri kuru boya kalemleri ile boyanarak sınıf panosunda sergilenir. Diş fırçalamanın önemi ve dişleri fırçalama tekniği ile ilgili sohbet edilerek diş sağlığının önemi anlatılır.
Öğretmen, öğrencilere minderlere yerleşmelerini söyler. Bilmeceler sorduktan sonra etkinliğe başlar.
Altı mermer,  üstü mermer, içinde bülbül öter.                         (Ağız)
Dört köşedir   beş değil, başı suyla hoş değil.                            (Sabun)
Biz biz idik biz idik, otuz iki kız idik, İki duvara dizildik       (Dişler)
Bir kutum var, içi dolu inci                                                          (Dişler)
Fırçadır arkadaşı,  mikropların düşmanı                                 (Diş macunu)
Öğretmen kitaplıktan sağlıkla ilgili seçilen bir hikayeyi çocuklara okur. Öğretmen çocuklara “Temiz Çocuk” adlı şarkıyı öğretir. Şarkı söylenirken şarkı sözlerine uygun hareketlerle eşlik edilebilir. 
Temiz Çocuk (Şarkı)
Ellerim tombik tombik.     Saçlarım bakım ister.
Kirlenince çok komik.       Hele dişler hele dişler.
Kirli eller sevilmez.             Kirlenince kulaklar
Güzelliği görülmez.             Bize pis derler, pis derler.
Şarkı bitiminden sonra çocuklarla bir deney yapılacağından bahsedilir.. her çocuğun eline krem sürülür. Ardından çocukların eline sim dökülerek ellerini birbirine sürterek elinin her yerinin sim olması sağlanır. Elimizdeki bu simlerin mikrop olduğu söylenir. Mikroplardan kurtulmak için eller önce peçeteyle ardından ıslak mendille silinir. Simlerin çıkmadığı gözlemlenir. Simlerden yani mikroplardan kurtulmak için eller sabunlu suyla yıkanır. Simlerin elden çıktığı gözlemlenir. Etkinlik bitiminde çocuklara mikroplardan korunmak için ellerimizi sabunla yıkamanın temiz olmanın öneminden bahsederek etkinlik sonlandırılır.
DEĞERLENDİRME

AİLE KATILIMI

UYARLAMA

Word Sayfası Olarak İndir
Joomla templates by a4joomla