^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

Freud Psikoseksuel Gelişim

Freud, kişilik gelişimi bakımından ilk çocukluk yıllarındaki yaşantıların önemini vurgular. Bu kurama göre normal gelişimin sağlanması için, gelişimin her döneminde bireyin temel ihtiyaçlarının  doyurulması gerekmektedir. Eğer temel ihtiyaçlar karşılanmazsa kişilik gelişimi engellenir.Freudun Psikoseksüel Gelişim kuramı Oral,Anal,Fallik,Gizil ve Genital olmak üzere 5 dönemden oluşur

Oral Dönem

Bu dönem 0-1 yaş arasındaki bebeklik dönemini kapsar. Oral dönemde temel haz kaynağı emmedir. Emme pasif ve bağımlı bir davranıştır. Freud’a göre anne ya da anne yerine geçen yetişkin tarafından çocuğun memeden erken kesilmesi ya da aksine çok uzun emzirilmesi onun bu döneme bağımlı olmasına neden olmaktadır. Emme ihtiyacı daha sonraki yaşamında da sürmektedir.

Anal Dönem

İkinci gelişim dönemi olan anal dönem 1-3 yaşlarını kapsamaktadır.Çocuk bu dönemde kendini ve çevreyi kontrol etmeyi öğrenir.Bu dönemde baskı ve şiddete maruz kalırsa çocuklar anormal davranışlar göstererek çeşitli cisimlerden yararlanma yoluna gidebilirler.

Fallik Dönem

Bu dönem , 3-6 yaşları arasını kapsamaktadır. Çocuklar bu dönemde genital organlarından zevk aldıklarını fark ederler. Karşı cins ebeveyne açık olarak daha fazla sevgi gösterisinde bulunurlar. Freud, son derece önemli kişisel ve duygusal gelişim yüzlerinin bu ilk 7 yılda biçimlendiğini savunur.Çocuk cinsiyetini de bu evrenin başında öğrenir. 3-4 yaşlarında iken çocuk nasıl doğduğunu sorar. Bu zamanda atlatmaca yanıtlar yerine doğru yanıt verme yolu tutulmalıdır

Gizil Dönem

Bu dönem 6-12 yaşları arasındadır.Bu dönemde çocuk cinsiyetle  ilgili konulardan hoşlanmaz. Kendini daha çok oyuna verir.Çocuklar sevgi gösterilerini ev dışında arkadaşlarına yöneltirler. Sürekli etkinlik içinde olan bu okul çağı çocuğunun çabalarına karşı çıkılırsa, çocuk yaptıklarının değersizliğine inanır ve aşağılık duygusuna kapılır. Tersine amaçlarının değerli olduğu hissettirilir ve desteklenirse çocuk işini mükemmel yapmayı başarır ve beceriler kazanır.

Genital Dönem

Bu dönem  12 yaştan sonra başlar. Hızlı fiziksel gelişme ve buluğa erme ile içsel,cinsel dürtüler artmaktadır. Ergenlik döneminde ve sonraları cinsel enerji  ,cinsel organlarda toplanır.Yetişkinlikte kişinin kimi cinsel sorunları ilk basamaktakilerle birlikte ortaya çıkar.Bu nedenle,çocuğun bu basamakları normal atlatmasına önem verilmelidir.Ergenlik dönemi de denilen bu dönemde karşı cinse ilgi artarCopyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.