^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

Çoklu Zeka Kuramı

1- SÖZEL – DİL ZEKASI
1- Yorum gücü yüksektir.2-Dili iyi kullanır
3- Güzel yazı yazar.
4- Uzun hikâyeler anlatır.
5- Hafızası güçlüdür
6- Sözcükleri anlamlarına uygun bir biçimde kullanır.
7- Kelime haznesine geniştir.
8- Okumayı sever.
9- Dinleme becerisi yüksektir

2- MANTIKSAL – MATEMATİKSEL ZEKA
1- Soyut ve kavramsal düşünebilir.
2- Bilgiler arasında bağlantılar kurar.
3- Güçlü bir kavrama gücü vardır.
4- Satranç ve briç ve bilgisayar gibi oyunları oynamaktan zevk alır.
5- Matematiksel problemleri kafasında kolayca ve çabucak çözer.
6- Matematik dersini sever
7- Soyut düşünebilme gücü  çok iyi gelişmiştir.

3- GÖRSEL – UZAYSAL ZEKA
1- Haritaları, çizelgeleri yazılı materyallerden daha kolay okur.
2- Hayal gücü yüksektir.
3- Çok iyi resim çizer
4- Bulmaca çözmekten hoşlanır.
5- Renklere karşı çok duyarlıdır.

4- MÜZİKSEL – RİTMİK ZEKA
1- Güzel şarkı söyleyebilme sesine ve yeteneğine sahiptir.
2- Bir şarkının notalarını, iyi hatırlar.
3- Müzik aletini iyi kullanır.
4- Konuşurken veya hareket ederken elleri ve ayakları ile ritim tutar.
5- Çevresindeki seslere duyarlıdır.
6- Müzik dinleyerek çalışmayı sever.

5- BEDENSEL – KİNESTETİK ZEKA
1- Duygularını belirgin olarak vücut diliyle ifade eder.
2- El becerileri iyidir.
3- İnsanlara, canlı ve cansız varlıklara dokunmaktan hoşlanır.
4- Bir veya birden fazla sportif faaliyetlerde başarılıdır.
5- Bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye, kımıldamaya ihtiyaç duyar.

6-KİŞİLERARASI -SOSYAL

1-Etkili sözlü ya da sözsüz iletişim iyidir
2-Diğer kişilerin ruh hallerine karşı duyarlıdır
3-Grup içinde birlikte çalışmayı sever
4-Empati kurar


7- Kişiye dönük (İçsel)
1-Bağımsızlık duygusu güçlüdür
2-Güçlü ve zayıf yönleri tanır
 3-Kendini iyi motive eder
 4-Ne  hissettiğini doğru bir şekilde söyler.
5-Öz saygısı yüksektir.

8- Doğa

1-Yaşayan canlılara özen gösterme, onları evcilleştirme ve etkileşimde bulunmayı sever

2-Türleri tanıyabilme ve sınıflandırabilmeyi sever

3-Bir şeyler yetiştirme ve hayvan  beslemeyi severCopyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.