^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

GÖKYÜZÜ

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH:      

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             :

ETKİNLİK  ADI :  GÖKYÜZÜ (Parmak Oyunu)

ETKİNLİK TÜRÜ      : sanat oyun müzik          

KAZANIM VE GÖSTERGELER
Motor Gelişim
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar.
Kalem kontrolünü sağlar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın rengini söyler
Sosyal-Duygusal
Gelişim

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder
Dil Gelişimi
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar
Özbakım Becerileri
Kazanım 6:
 Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri:
Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır.
Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.
Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.  
MATERYALLER:
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR:

ÖĞRENME SÜRECİ
.
Öğretmen öğrencilerin U biçiminde minderlere oturmalarını ister. “Gökyüzü ” adlı parmak oyunu oynanır.
GÖKYÜZÜ (Parmak Oyunu)
Ben gökyüzü anayım                  (Gökyüzü gösterilir.)
Önce hangisinden başlayayım.   (Soru sorma hareketi yapılır.)
Haydi yağmuru çağırayım.          (Parmaklarla yağmur hareketi yapılır.)
Yağmur başladı şıp, şıp, şıp
Rüzgâr esti vuu vuuuu…            (Ses verilerek kollar yana açılır, iki yana sallanır.)
Damlar uçuyor, işte kar da yağıyor     (Eller yukarı aşağı sallanır.)
Çocuklar biraz üşüyor                (üşüme hareketi yapılır)
Güneş kızım gelince                   (Sevinçle eller daire yapılır)
Karlar gider sessizce                   (Eller sallanır)

Hava koşulları müsait ise bahçeye çıkılır. Öğretmen oyun hakkında gerekli açıklamaları yapar.
     Uyu güzel tavşancık,
     Sen yuvanda,
     Hasta mısın kalk söyle,
     Aldatma bizi böyle,
     Hopla zıpla, hopla zıpla,
     Arkadaşını topla.
Bu sözler, ezgili bir şekilde söylenerek ortada duran öğrencinin etrafında dönülür. En sonunda oldukları yerde hoplanır zıplanır. Ortadaki çocuk tavşan olması için bir arkadaşını seçer. Bütün oyunda rol alana kadar oyuna devam edilir. Bu oyun toplanma zamanında da ‘’oyuncağını topla ‘’ sözleri eklenerek de uygulanabilir. Daha sonra tek ayak ve çift ayak zıplama yarışması yapılır. Oyunun sonunda  çocuklar alkışlanır.ardından tavşan resmi yaptırılır

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
çocukların etkinliklere katılmaları sağlanır.
DEĞERLENDİRME

AİLE KATILIMI
.
ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

UYARLAMA

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.