^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Bizi Takip Edin

Çamurdan Çıkan Öyküler

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU :

ETKİNLİK ADI :Çamurdan Çıkan Öyküler

ETKİNLİK TÜRÜ : Sanat ve Türkçe (Bütünleştirilmiş Küçük Grup Etkinliği)

KAZANIM VE GÖSTERGELER
Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)

Motor Gelişim:
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. )

Dil Gelişimi:
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
(Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.)

MATERYALLER
Toprak, su, çocukların daha önce yaptıkları ürünler, müzelerde bulunan eserlerin fotoğrafları

SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
sert-yumuşak

ÖĞRENME SÜRECİ
• Sınıfta çocukların daha önce yoğurma malzemelerinden yaptıkları ürünler ve müzelerde bulunan eserlerin fotoğrafları bulundurulur. Çocukların bir süre bunları incelemelerine fırsat tanınır.
• Çocuklara toprakla da böyle malzemeler yapılıp yapılamayacağı sorulur.
• Çocukların yanıtlarından sonra bahçeye çıkılır ve toprak su ile karıştırılarak çamur yapılır.
• Çamurların yumuşaklık ve sertliği hakkında konuşulur.
• Çocuklar üçerli, dörderli ya da beşerli gruplara ayrılarak elleriyle ya da çeşitli araçlar kullanarak çamurdan şekiller yaparlar.
• Çocuklar birbirlerinden farklı ürünler oluşturmaları için yönlendirilir.
• Çocuklar şekillerini tamamladıktan sonra, her grup dolaşarak diğer grupların oluşturduğu şekilleri inceler ve ürünler hakkında sorular sorarlar.
• Ardından her gruptan yaptıkları şekilleri kullanarak, öykü oluşturmaları istenir.
• Her grup öyküsünü oluşturduktan sonra diğer gruplara anlatır.
Öğretmen çocukların öykü anlatırken kurdukları cümlelerde ögeleri doğru kullanmalarına özen gösterir.
DEĞERLENDİRME
• Çamurdan hangi şekilleri yaptınız?
• Başka hangi malzemelerle şekiller yapabiliriz?
• Çamurla oynamak hoşunuza gitti mi?
En çok beğendiğiniz öykü hangisiydi?

AİLE KATILIMI

UYARLAMA

 

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.